Skip to main content

Helbredelse gennem bøn

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. august 2011

The Christian Science Monitor, June 20, 2011

Adding Bookmark

Bookmark SavedBookmarks Loading
Bookmarks Loading

For nogen td siden forstrakte jeg mig ved at række op efter noget tungt fra en højtsiddende hylde og løfte det ned. Ikke særlig smart at gøre set i bakspejlet. Men gjort var gjort. Jeg ved ikke, hvad der var sket, da jeg ikke gik til læge med det. Hvad jeg dog vidste var, at noget inde i mig begyndte at gøre ondt, og det blev værre i løbet af eftermiddagen, indtil jeg tidligt på aftenen hørte mig selv sige højt: ”Dette er uudholdeligt!”

Grunden til at jeg ikke havde søgt læge var, at jeg for mange år siden  - da jeg var i tyverne – havde lært Kristen Videnskab at kende og været vant til at forlade mig på bøn baseret på Guds kærlighed og magt, når jeg havde brug for omsorg og helbredelse; så naturligt nok, var det det, jeg gjorde – og jeg forventede, at Guds guddommelige intelligens kunne give mig en helbredende idé, der ville genoprette den fysiske harmoni, som i dette øjeblik syntes tabt.

Få minutter efter at jeg havde udbrudt: ”Dette er uudholdeligt”, sad jeg igen ved mit skrivebord så godt som fri for smerter.  Hvad havde forandret sig?   

Guddommelig intelligens havde virkelig givet mig en helbredende idé. Netop den tanke, ”dette er uudholdeligt” var ikke, hvad den havde givet sig ud for at være. Det var ikke en tanke sendt til mig fra legemet om en berettiget fysisk årsag.  Det var snarere et budskab sendt til legemet af det, som Bibelen kalder ”det kødelige sind” (Romerbrev et 8:7), som tror, at al eksistens udelukkende er materiel, og at sundhed er prisgivet omstændig- hederne. Denne mentalitet indebar i sig forventningen om lidelse. Men gennem Kristen Videnskab havde jeg lært et åndeligt perspektiv at kende, der er nøjagtigt og sandt  Sundhed er i virkeligheden underlagt et godt, kærligt og fuldstændig rent guddommeligt Sind, eller Gud, som bestandig åbenbarer det evigt etablerede og uudslettelige velvære, som alle Guds sønner og døtre genspejler. Altså, sundhed, velvære og fred er naturlige, smerte og lidelse er ikke naturlige.

Jeg så glimtvis, at sand bevidsthed hører det guddommelige Sind til og alene kommer fra dette Sind. Og at denne bevidsthed er til for at erkende og udtrykke Guds velvære, ikke for at nære en fornemmelse af lidelse. Jeg bad for at anerkende og acceptere tanker om det gode fra Gud som alles tanker – og som mine eneste tanker. Da jeg gjorde det, holdt smerten op.

I sin indsigtsfulde bog om sådan helbreden,”Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften”, forklarer Mary Baker Eddy, der grundlagde Kristen Videnskab det sådan: ”Den fysiske helbredelse i Kristen Videnskab er nu som på Jesu tid resultatet af det guddommelige Princips virke, over for hvilket synd og sygdom mister deres virkelighed i den menneskelige bevidsthed og forsvinder lige så naturligt og lige så uundgåeligt, som mørke viger for lys og synd for omvendelse. Nu som dengang er disse kraftige gerninger ikke overnaturlige, men i højeste grad naturlige” (s.XI).

Det siger sig selv, at jeg var taknemmelig for den fysiske lettelse. Men mere end det – jeg fik med i købet en fornyet opfattelse af, hvad jeg er i stand til at udtrykke, nemlig at prise og love Guds uophørlige og ubegrænsede godhed.

Denne lovprisning udstråler sundhed!