Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Journal adresseliste

The Christian Science Journal adresseliste er en fuldstændig fortegnelse over alle Kristen Videnskabs praktiserende, lærere, kirker, samfund, læseværelser, Kristen Videnskabs plejere, Organisationer ved højere læreanstalter samt Publikationskomiteer over hele verden. Adresselisten er tilgængelig online og bag i hver måneds udgave af Kristen Videnskabs Herold og The Christian Science Journal.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.