Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Servicebetingelser

Websiden Kristen Videnskabs Herold (“Herald-Online” eller “websiden”) er en tjeneste, der tilbydes og administreres af Kristen Videnskabs Forlag (The Christian Science Publishing Society (“CSPS”)) i Boston, USA. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne webside eller hvis du mener, at vi benytter dit ophavsbeskyttede værk uden din tilladelse, bedes du kontakte os på herald@csps.com.

Ved at anvende denne webside er du bruger af denne webside til formål for servicebetingelserne (“betingelserne”), og du accepterer og indvilliger i at overholde reglerne, retningslinjerne, politikkerne, betingelserne og vilkårene på denne webside som angivet nedenfor og i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. The First Church of Christ, Scientist, Kristen Videnskabs Forlag og deres datterselskaber forbeholder ret til når som helst at ændre disse betingelser samt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du besøger websiden uden for USA, kan de oplysninger, vi indhenter som følge af din brug af websiden, blive behandlet i og overført til USA, og vil være underlagt den amerikanske lovgivning om persondatabeskyttelse, som muligvis ikke svarer til lovgivningen i dit land. Ved at anvende denne webside giver du dit samtykke til indsamling, overførsel, lagring og behandling af oplysninger til og i USA.

ANVENDELSE AF INDHOLD, DELING OG COPYRIGHT.

"Indhold" defineres som alt indhold, der er tilgængeligt på eller via websiden, herunder, uden begrænsning, tekst, filer, billeder (såsom fotografier, visuelle brugerflader, grafik, logoer, ikoner og design), musikværker, lyd- og audiovisuelle værker, opsamlinger, oplysninger samt alle andre elementer på websiden.

Indholdet på denne webside tilhører © 2013 The Christian Science Publishing Society [Kristen Videnskabs Forlag] og/eller dets datterselskaber eller leverandører. Alle rettigheder forbeholdt.

Indholdet og websiden ejes eller administreres af CSPS, dets datterselskaber og/eller dets licensgivere, og er beskyttet af lovgivningen om ophavsret, varedesign, varemærker, patenter og andre immaterielle rettigheder i USA og andre lande. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af CSPS, indvilliger du i ikke at sælge, licensere, distribuere, gengive, offentligt fremføre eller fremvise, udsende eller transmittere, offentliggøre, ændre, redigere, tilpasse, oversætte, sammensætte, skabe afledte værker af eller på anden måde gøre uautoriseret brug af indholdet eller websiden. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet gennem disse vilkår, er forbeholdt.

Tilladt og begrænset anvendelse og deling af indhold.

En bruger har tilladelse til at:
a. Anvende websiden og dens indhold til personlig, ikke-kommerciel brug. CSPS giver dig hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-underlicenserbar licens til at gengive og vise indholdet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug i forbindelse med visning af indhold og anvendelse af denne webside.

b. Dele indholdet udelukkende (i) gennem websidens delingsfunktioner, (ii) gennem ikke-offentlige visning af indhold med familie og venner på en elektronisk enheds skærm eller (iii) som ellers tilladt i henhold til disse betingelser, herunder oplysningerne om tilladelser nedenfor, der angiver en række måder, hvorpå brugere kan anvende indholdet uden at søge tilladelse. Afsnittet nedenfor indeholder også oplysninger om, hvordan man anmoder om tilladelse, når det er nødvendigt.

c. Hente artikler som websidens funktionalitet tillader det. Du må gemme én kopi af hver artikel på din egen computer og udskrive én kopi til egen brug. Alle artikler skal forblive intakte og fortsat indeholde alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsretlige meddelelser, som leveres sammen med artiklen på websiden.

Ingen hentning af indhold. Bortset fra bestemmelserne i disse betingelser og som tilladt af websidens funktioner, må du ikke udtage, få adgang til, downloade eller hente billeder, grafik, tekst, lyd eller andet indhold som enkeltstående filer, der er adskilt fra den sammenhæng, hvori indholdet leveres på websiden. Du må heller ikke manipulere eller ændre noget indhold efter du har hentet det.

Ingen genpublicering eller afledt brug. Du indvilliger i ikke at hente hele eller dele af indholdet på systematisk eller regelmæsig vis eller lignende med henblik på at oprette en database eller en indsamling af materialer i nogen medier, der omfatter alle eller en del af indholdet, til yderligere gengivelse, offentliggørelse, distribution eller med henblik på at give 

andre adgang til indholdet, hvad enten en sådan indsamling sker i elektronisk eller trykt format. Desuden indvilliger du i ikke at placere kopier af Indholdet, helt eller delvist, på et institutionelt opbevaringssted, hvilket anses for at være en form for genpublicering. Indholdet må ikke på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra CSPS, eller i tilfælde af tredjepartsmateriale, uden tilladelse fra ejeren af disse materialer. Du må ikke ændre eller fjerne nogen meddelelser om varemærker, ophavsret eller øvrige meddelelser fra kopier af indholdet. For oplysninger om, hvordan man anmoder om tilladelse til at genanvende indhold, se vores oplysninger om tilladelser nedenfor.

Varemærker

Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne er ejet af CSPS eller dets datterselskaber og/eller tredjepartslicensgivere: JSH-Online™, The Christian Science Journal®, Christian Science Sentinel®, The Herald of Christian Science® og andre dertil knyttede mærker og logoer, der anvendes på denne webside, er varemærker tilhørende CSPS og kan være registreret i USA, Den Europæiske Union og i andre lande.

Design med kors- og kroneseglet er et varemærke tilhørende Kristen Videnskabs Bestyrelse og er registreret i USA, Den Europæiske Union og i andre lande. Design med kors- og kroneseglet kan kun undtagelsesvis, og ikke uden tilladelse, blive gengivet.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Garantifraskrivelse

Denne webside, dets funktioner samt alle oplysninger, indhold, materialer eller produkter, der indgår på denne webside, leveres af CSPS "som beset" og uden løfter eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. CSPS er ikke ansvarlig for eventuelle skader af nogen art som følge af anvendelse af ​​denne webside, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige, straffende og deraf følgende skader. Da nogle stater/jurisdiktioner ikke tillader visse ansvarsfraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger gælder ovenstående begrænsning muligvis ikke for dig.

CSPS er ikke på nogen måde ansvarlig for den adfærd, ​​brugere af denne webside udviser, eller for udvekslede oplysninger eller øvrige oplysninger, der er lagt ud på denne webside, herunder påstande om injurier.

Gældende lov

Alle ansvarsfraskrivelser, politikker, vilkår og betingelser samt tvister i henhold hertil er underlagt lovgivningen i USA og i Commonwealth of Massachusetts uanset dit bopælsland, din bopæl eller dit statsborgerskab.


OPLYSNINGER OM TILLADELSER

Disse oplysninger om tilladelser beskriver de måder, hvorpå indholdet må anvendes, uden at anmode om tilladelse. De beskriver ligeledes, hvordan man anmoder om tilladelse, når det er nødvendigt.

Anvendelse, der ikke kræver anmodning om tilladelse

Deling af fotokopier eller udskrevne kopier af artikler

Brugere kan downloade indhold fra websiden – én maskinlæsbart kopi og én trykt kopi pr. side – til personlig, ikke-kommerciel brug, hvis websidens funktionalitet tillader det (i nogle tilfælde tillader funktionaliteten ikke udskrivning eller hentning af indhold). Brugere kan dele op til 100 fotokopier eller udskrevne kopier af en enkeltstående artikel med tekst, og nonprofitorganisationer (kirker, uformelle grupper, skoler og lignende) må lave op til to forstørrelser på papir (f.eks. til vinduesudstillinger, messestande osv.), eller op til 100 fotokopier eller udskrevne kopier af en enkeltstående artikel med tekst til engangs-distribution, vederlagsfrit, ved offentlige arrangementer og foredrag, messer, møder, konferencer, topmøder osv. med henblik på at markedsføre Herald-Online.

Bemærk venligst, at ovenstående tilladelse ikke tillader brugerne at indarbejde eller lægge noget indhold ud på en anden webside, publikation osv. uden tilladelse (se dog afsnittet "Linking til websiden" nedenfor). Du skal sikre, at meddelelser om ophavsret og øvrige meddelelser på websiden samt webadressen [[[“http://herald.christianscience.com”]]] er letlæselige på de udskrevne kopier. Når det er muligt, beder vi dig om at anvende websidens elektroniske delingsfunktioner i stedet for at dele fotokopier af artikler, da dette giver modtageren mulighed for at udforske websiden nærmere (se nedenfor).

Deling af elektroniske kopier af indhold

Individuelle brugere må udelukkende dele elektroniske kopier af indhold gennem websidens delingsfunktioner eller gennem tilladt ikke-offentlig visning på en elektronisk enhed. Særligt websiden giver brugere mulighed for at dele links til bestemt indhold via e-mail. Denne funktionalitet sender ikke en kopi af indholdet, men sender i stedet et link til det pågældende indhold, så e-mail-modtageren kan få adgang til indholdet ved at klikke på den tilsendte link. Du behøver ikke at indhente tilladelse til at anvende funktionaliteten "e-mail et link”, men du må ikke e-maile selve indholdet. Desuden kan websiden tillade deling af links til indhold via Facebook og/eller andre sociale medier. Deling af indhold via sociale medier er kun tilladt ved brug af websidens delingsfunktionalitet.

Linking til websiden

Herald-Online værdsætter den stadig større mængde af websider og blogs og ønsker at være af tage del i debatten. Men vi beder dog om, at du inkluderer link til artikler på Herald-Online i stedet for at gengive dem på din egen webside eller blog ("din webside").

Herald-Online opfordrer dig til at placere et link til vores webside på din egen webside. Se [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] for yderligere information om, hvordan man linker til vores webside samt et web-aktiveret logo. Herald-Online’s webside tilbyder en stor mængde af frit tilgængeligt indhold, der opdateres jævnligt, og det er ikke nødvendigt, at anmode om vores tilladelse for at linke til websiden.

Et "dybt link" er et direkte link til en specifik artikel eller andet indhold på Herald-Online i modsætning til et link til vores webside. Et link til Herald-Online’s webside anses ikke for at være et dybt link. Hvis du ønsker at lægge et dybt link ud på din webside, bedes du anvende websidens delingsfunktion til at sende en e-mail til dig selv. E-mailen indeholder et dybt link til det indhold, som du kan lægge ud på din webside. Du må gengive det første afsnit af en artikel eller en kort beskrivelse af andet indhold som en introduktion til det dybe link. Websidens delingsfunktionalitet tillader muligvis ikke deling af specifikt indhold, og sådant indhold må ikke deles ved hjælp af andre metoder. Brugere må oprette op til fem dybe links til indhold på Herald-Online uden forudgående skriftlig tilladelse. For at anmode om tilladelse til at lægge mere end fem dybe links ud på sin webside, se Oplysninger om tilladelser nedenfor.

Anden anvendelse

Udover det ovenfor beskrevne, hvis du ønsker at genudsende, genoptrykke eller på anden måde genanvende en artikel eller alt andet indhold, se følgende afsnit Oplysninger om tilladelser.

Tilladelse til anvendelse af billeder og lyd / videoer / podcasts

Billeder, lyd og videoindhold, herunder lydklip, lysbilledshow med lyd, radioprogrammer, videoer og podcasts, der er lagt på denne webside, stilles udelukkende til rådighed for personlig brug. Du må ikke downloade eller udtage fotografier, illustrationer eller andre billeder, medmindre tjenestens funktionalitet udtrykkeligt giver dig tilladelse hertil. Medmindre disse oplysninger om tilladelser tillader andet, skal du anmode om tilladelse til at genudgive, integrere, offentligt fremvise, opføre eller distribuere dette indhold via ethvert medie, herunder, men ikke begrænset til, udsendelser og websider.

Tilladelsesanmodninger

For at anmode om tilladelse til at gengive ophavsretligt beskyttet indhold fra denne webside på måder, der ikke er nævnt ovenfor, eller for at stille generelle spørgsmål om vores politik om genoptrykning, bedes du sende os en e-mail til copyright@csps.com. Mærk venligst alle forespørgsler med ordene "Copyright Request" på engelsk.

Inkluder venligst følgende oplysninger i din anmodning:

  • Dit navn, organisation, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.
  • Titlen på og forfatteren af artiklen eller en beskrivelse af indhold, der ikke omfatter artikler.
  • Herald-Online’s webadresse, hvor du fandt indholdet samt navnet på og datoen for vores publikation, hvori artiklen blev fundet, hvis dette er angivet.
  • En beskrivelse af hvordan du agter at anvende indholdet.
  • Medier, hvori du agter at anvende indholdet – du bedes specifikt angive formatet (Trykt: Bog, magasin, fotokopier, Elektronisk: Internet, intranet, e-bog, cd-rom, dvd, audiovisuelt materiale osv. ).
  • Hvor længe du agter at anvende indholdet.
  • Det ønskede oplag eller det antal kopier, du ønsker at lave.
  • Den pris (om nogen), du agter at opkræve for dit produkt eller publikation.
  • Datoen for dit arrangement eller den forventede udgivelsesdato for publikationen.
  • Øvrige oplysninger, der kan være nyttige for os i betragtning af din anmodning.

Bemærk: Der er visse elementer af indhold, som CSPS hverken ejer eller administrerer. I sådanne tilfælde skal CSPS henvise eventuelle anmodninger til en anden rettighedshaver. Forskellige former for indhold er underlagt forskellige politikker om genanvendelse. Hvis du har spørgsmål om specifikt indhold er du velkommen til at kontakte os.

Kristen Videnskabs læseværelser har særskilte retningslinjer for genanvendelse af indhold. For yderligere information bedes du sende en e-mail til opendoors@csps.com.

Henvendelser om tilladelser til relaterede publikationer og organisationer

CSPS og dets datterselskaber administrerer andre websider, der har deres egne oplysninger om tilladelser og ophavsret.

Ikrafttrædelsesdato: Den 1. marts 2013


POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dit privatliv er vigtigt for os. Derfor er vi forpligtet til at respektere dit privatliv og fortroligheden af ​​dine personlige oplysninger. Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger har til formål at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi anvender og beskytter de oplysninger, du opgiver i forbindelse med din brug af websiden.

I nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, betyder "Servicebetingelser" vores servicebetingelser, der på nuværende tidspunkt kan findes på [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]]. Betydningen af andre udtryk, der er skrevet med stort, er angivet i afsnittet Servicebetingelser eller i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

"Personlige oplysninger" betyder følgende typer af oplysninger, som vi kan indsamle, lagre og anvende i forbindelse med en identificeret eller identificerbar bruger af websiden for at tildele denne bruger adgang til websiden:

a. "Personligt identificerbare oplysninger" betyder alle oplysninger, der er indsendt af brugere, som f.eks. navn og e-mail-adresse, der indsamles og lagres af websiden gennem spørgeundersøgelser, interaktive funktioner på websiden eller anden kommunikation med brugerne. b. "Kundeservicemeddelelser" betyder alle oplysninger, undtagen personligt identificerbare oplysninger, som indberettes til os vedrørende driften af websiden, herunder fejlrapporter eller anmodninger om forbedringer af websiden.

b. "Loginformation" betyder de oplysninger, som din applikation sender, når du anvender websiden. Vores servere registrerer automatisk de grundlæggende oplysninger, som din applikation sender. Disse serverlogs kan indeholde oplysninger såsom din meddelelse, internetprotokoladresse, andre adresseoplysninger, dato og tidspunkt for din anmodning og den ægthedsbekræftelsestoken, der anvendes til at bekræfte din samt din computers identitet.

2. HVORDAN ANVENDER VI DISSE OPLYSNINGER OG MED HVILKET FORMÅL?

Vores primære formål med at indsamle oplysninger er at give dig en effektiv brugeroplevelse. Vi kan anvende de oplysninger, der er defineret i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, til at: Tildele dig adgang til websiden og til at tilbyde dig den kundesupport, du måtte anmode om, løse konflikter og finde fejl, håndhæve vores servicebetingelser, tilpasse, måle og forbedre websiden samt dens indhold og layout, medmindre du vælger at fravælge dette, informere dig om målrettet markedsføring, sende serviceopdateringer og reklametilbud, sammenligne oplysninger med henblik på at vurdere oplysningernes nøjagtighed samt bekræfte din identitet og tilbyde dig andre tjenester som beskrevet, når vi indsamler oplysningerne. Derudover kan vi anvende dine oplysninger som beskrevet nedenfor.

PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER

Vi anmoder ikke på nuværende tidspunkt om registreringsoplysninger på websiden. Dog kan vi indsamle din e-mail-adresse, navn eller adresse, hvis du indsender sådanne oplysninger gennem spørgeundersøgelser, websidens funktioner samt kundeservicemeddelelser, og vi kan anvende disse oplysninger til løbende at sende dig nyheder om websiden, indhold samt de andre produkter og tjenester, vi tilbyder. Du kan fravælge at modtage disse e-mail-meddelelser via linket i disse meddelelser.

KUNDESERVICEMEDDELELSER

Oplysninger, der frivilligt indsendes i form af feedback, anvendes i forbindelse med gennemlæsningen af ​​denne feedback og med henblik på at forbedre websiden. Vi forbeholder os ret til at anvende anonyme oplysninger i markedsføringsøjemed for eksempel ved at vise udvalgte anonyme kommentarer på websiden eller i en anden form for kommunikation. Endvidere kan vi fra tid til anden bede dig om at give oplysninger om dine oplevelser, som vil blive anvendt til at måle og forbedre kvaliteten af vores tjenester. Du er på intet tidspunkt forpligtet til at give sådanne oplysninger. Alle personligt identificerbare oplysninger, der indgår i sådan feedback, kan anvendes af os som beskrevet ovenfor i afsnittet "Personligt identificerbare oplysninger".

LOGOPLYSNINGER

Vi anvender disse routingoplysninger til at give dig adgang til websiden og til at indsamle statistiske oplysninger.

3. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL?

Undtagen som angivet nedenfor hverken sælger, udlejer, bytter eller på anden måde videregiver vi personlige oplysninger til tredjepart uden din udtrykkelige tilladelse, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning eller efter ordre fra de kompetente myndigheder.

Herald-Online kan levere sit indhold på websiden, spørgeundersøgelser og andre interaktive funktioner via tjenesteydere, i hvilket tilfælde personlige oplysninger kan blive overført mellem Herald-Online og dets tjenesteudbydere med henblik på at levere de til websiden tilknyttede tjenester og anvende personlige oplysninger i overensstemmelse med disse betingelser. Vi kan indsamle anonyme, aggregerede data fra websiden og stille dem til rådighed for vores tjenesteudbydere, der hjælper os med vores markedsundersøgelser og i statistisk øjemed. Herald-Online kan anvende disse oplysninger til at klarlægge de måder, hvorpå websiden kan forbedres. Herald-Online forbeholder sig ret til at offentliggøre ikke-personligt identificerbare, summariske oplysninger om besøgende på websiden til reklameformål og som en repræsentativt målgruppe for annoncører. Bemærk venligst at dette ikke er personlige oplysninger, kun generelle oversigter over vores besøgendes og kunders aktiviteter.

De oplysninger, vi indsamler, kan blive lagret og behandlet i et land, hvor vi, vores datterselskaber eller vores tjenesteudbydere driver virksomhed. Vi forbeholder os ret til at videregive oplysninger ud af det land, hvori du bor og/eller fra hvilket du anvender websiden. Ved at anvende websiden, giver du dit samtykke til enhver sådan videregivelse af oplysninger.

Uanset om andet er angivet i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller servicebetingelser, kan vi få adgang til, anvende, bevare eller videregive de oplysninger, vi har adgang til, hvis vi i god tro mener, at en sådan adgang, anvendelse, opbevaring eller videregivelse af oplysninger er rimeligt nødvendigt for at (a) overholde gældende lovgivning, bestemmelser, anmodninger om retslig proces eller retsgyldige myndighedspåbud, (b) håndhæve servicebetingelserne, herunder undersøge mulige krænkelser heraf, (c) opdage, forhindre eller på anden måde reagere på svindel- og sikkerhedsrelaterede anliggender eller tekniske spørgsmål eller (d) beskytte os selv, vores brugere eller offentligheden mod trusler samt vores og deres rettigheder, ejendom eller sikkerhed som krævet eller tilladt ved lov.

4. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi tager passende organisatoriske og tekniske forholdregler for at beskytte de personligt identificerbare oplysninger, vi modtager eller indsamler, og opbevarer dem ikke længere end tilladt for at udføre vores tjenester eller som påkrævet i henhold til gældende lovgivning med behørig overholdelse af gældende forpligtelser og undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Du skal være opmærksom på, at internetbaseret kommunikation ikke altid er sikker. Vi kan ikke love dig, at tredjepart ikke kan få uautoriseret adgang til dine personligt identificerbare oplysninger. Det er en betingelse for din anvendelse af websiden, at du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tredjeparters uautoriserede adgang.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at: (1) Muliggøre anvendelse af websiden, (2) kommunikere med dig om websiden eller de andre tjenester, vi tilbyder, (3) overholde gældende lovgivning, lovbundne anmodninger og relevante pålæg fra kompetente domstole, (4) håndhæve vores servicebetingelser eller (5) opfylde alle andre formål, der er beskrevet i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

6. HVAD ER COOKIES OG HVORDAN ANVENDER VI DEM?

"Cookies" er tekstfiler, der opbevares på brugerens harddisk og anvendes til at indsamle oplysninger om brugerens besøg på websiden. Cookies hjælper os med at skabe en samlet profil af, hvordan en bruger anvender vores webside, og hvor ofte sådanne besøg forekommer. Cookies kan ikke anvendes til at indsamle data fra nogen brugers computer - cookies kan kun anvendes i forbindelse med besøg på vores webside. Se http://www.howstuffworks.com/cookie.htm for yderligere information om cookies.

De fleste browsere er oprindeligt indstillet til at acceptere cookies. Du kan, hvis du foretrækker det, indstille din browser til at afvise cookies eller til at advare dig, når cookies bliver indstillet. Det er dog muligt, at visse dele af Herald-Online ikke fungerer korrekt, hvis du gør det. For yderligere oplysninger om cookies og deres anvendelse, se hjælpevejledningen, der følger med din browser eller kontakt browserproducenten.

7. HVOR LANGT RÆKKER VORES ANSVAR?

Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for tjenester, der ejes og administreres af Herald-Online. Vi udøver ikke nogen form for kontrol over andre brugere eller tredjepartswebsider, som kan linke til vores webside eller hvortil vores webside indeholder link. De kan lægge deres egne eller andre filer ud på deres webside, indsamle data eller anmode om personlige oplysninger fra dig. Vi påtager os intet ansvar for sådanne websider eller tjenester.

8. KAN NÆRVÆRENDE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ÆNDRES?

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre bestemmelserne i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi offentliggør den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger på [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]]. Den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft inden for tredive (30) dage efter en sådan offentliggørelse har fundet sted. Du accepterer, at din fortsatte anvendelse af websiden efter opsigelsesperioden på tredive (30) dage udgør din accept af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

9. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU OG HVORDAN KOMMER DU I KONTAKT MED OS?

Hvis du ønsker at udøve din ret til at se, rette, tilføje eller fjerne dine personligt identificerbare oplysninger, bedes du kontakte os på [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]]. Efter vi har bekræftet din identitet, forsøger vi hurtigt at besvare din anmodning, forudsat at vi ikke handler i modstrid med gældende lov ved at besvare din anmodning.

Ikrafttrædelsesdato: Den 1. marts 2013

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.