Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hvordan jeg fandt Kristen Videnskab

At vende sig om for at se

Fra Kristen Videnskabs Herold -14. marts 2019

offentliggjort den 27. august 2018 i Christian Science Sentinel efter en artikel i The Christian Science Monitor’s Christian Science Perspective column, May 18, 2018. 


Jeg var overhovedet ikke interesseret i religion. Det var bestemt ikke noget for mig, tænkte jeg. Men jeg kom ud for noget, der ændrede mit perspektiv og lukkede Kristen Videnskabs helbredende magt op for mig.

På det tidspunkt var min mand og jeg begge tilknyttet lægegerningen, og fordi vi så at sige var i ’helbreds’-forretningen, havde en slægtning givet os et gaveabonnement til Sentinel. Eftersom jeg ikke selv havde bestilt dette tidsskrift, smed jeg det ud ulæst, så snart det ankom. Men da jeg blev klar over, at det var en gave, besluttede jeg mig for at kigge på et par numre. Jeg fik ikke meget ud af artiklerne, men kunne forstå vidnesbyrdene. Alle beskrev problemer fra det virkelige liv og fortalte, hvordan de bad til Gud og blev helbredt. Wow! Det var temmelig forbløffende for mig, særlig givet min professionelle baggrund.

Så nu til min erfaring: Jeg brændte min hånd slemt på noget flydende sukker, mens jeg lavede mad en aften. Smerten var ekstrem, men da jeg kom hånden i koldt vand, fik jeg en smule lindring for smerten. Jeg bad min mand, der var læge, om hjælp, men fordi hans speciale var patologi, plejede han ikke normalt at ordinere medicin. Eftersom det kolde vand syntes at lindre lidt, besluttede vi os for ikke at ringe til en kollega denne nat, men at vente. Jeg gik i seng med et vandbad ved siden af sengen, men vågnede om natten med dunkende smerter. Vandet var ikke længere koldt, og jeg var ret bange. Jeg vendte mig for at vække min mand, men han sov så dybt, at jeg ikke nænnede at vække ham. Da kom jeg i tanker om de vidnesbyrd om helbredelse, jeg havde læst i Sentinel.

Jeg tænkte, lige midt i den fysiske smerte, “Hvordan mon disse mennesker bad? Hvad ville man spørge eller vide om Gud, der ville bevirke den slags helbredelse, disse folk skrev om?” Man kunne sige, at jeg i dette øjeblik vendte mig helhjertet til Gud for at overveje noget, jeg aldrig før havde kendt til. Det tager mig meget længere tid at fortælle om denne søgen, der fandt sted i min tanke, end det tog at tænke det, men denne oprigtige søgen bevirkede et øjeblikkeligt skift fra dunkende smerte til fuldstændig smertefrihed. Jeg kendte intet til Kristen Videnskab, men jeg havde lige oplevet dens velgørende virkning. Hvordan kunne det være muligt? Jeg ville ikke have troet det, hvis ikke jeg havde oplevet det.

 Nu er jeg mere fortrolig med de grundlæggende begreber i Kristen Videnskab, som er baseret på Bibelen og forklaret i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy, der opdagede Kristen Videnskab. Og talrige steder i Bibelen ser jeg paralleller til min egen oplevelse, som da Moses vendte sig om for at se en busk, der brændte uden at blive fortæret (2. Mosebog 3:1-4). Da han vendte sig om for at se denne underfulde ting, betragtede han noget, han aldrig før havde kendt til – og se, hvor denne ændring af tanken førte ham hen: Han kunne føre Israels børn ud af Ægypten og kunne bevise Guds helbredende magt for dem!

Også flere andre steder i Bibelen tales der om at vende vores blik eller ændre vores tanke på lignende måde. For eksempel erklærer Esajas’ Bog: ”Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, der er ingen anden” (45:22) og hos Zakarias læser vi ”Vend om til mig, siger Hærskarers Herre, så vil jeg vende om til jer” (1:3). Alle de helbredelser, som Jesus udførte, var baseret på denne samme ændring af perspektiv.

Mary Baker Eddy forklarer dette helbredelses-fænomen I Videnskab og Helse. Hun skriver: ”Se bort fra legemet og ind i Sandhed og Kærlighed, Princippet for al lykke, harmoni og udødelighed. Hold bestandig tanken ved det vedvarende, det gode og det sande, og du vil komme til at opleve alt dette, i samme forhold som det optager dine tanker… Hvis man vender sig bort fra legemet med en så intens interesse, at man glemmer det, føler legemet ingen smerte” (s. 261).

Når jeg ser tilbage på min erfaring forstår jeg, at jeg vendte mig bort fra det fysiske problem for at tænke på Gud. Selv om jeg ikke var klar over det den gang, var det inderlige ønske om at forstå eller kende Gud bedre en enkel bøn. Og den blev besvaret allerede, inden jeg selv forstod, at jeg bad!

Lige siden har jeg læst Bibelen og studeret Eddys skrifter dagligt, idet jeg spejder efter de dyrebare helende sandheder om Gud og Hans fuldkomne genspejling, mennesket, deres blade rummer. Jeg er kommet til den forståelse, at mennesket eksisterer i fuldkommen harmoni med det Alt-gode, Gud, Ånd. At vende sig bort fra det materielle billede af sig selv og andre for at se, hvad Gud har skabt, har en helbredende virkning. Så hvis du er ved at læse (eller lytte til) denne artikel, er du på en måde i gang med at vende tanken til at overveje noget, du måske ikke har set før. Denne venden sig for at overveje et mere åndeligt syn på livet vil være en velsignelse for dig, som det var for mig. Resultatet vil måske ikke være præcis det samme, men du vil opleve de velgørende virkninger! M.B. Eddy siger det sådan i de indledende ord i Videnskab og Helse: ”For dem, der støtter sig til det opretholdende uendelige, er dagen i dag rig på velsignelser” (s. VII). Prøv det – vend dig for at se. Der er intet at miste og alt at vinde!

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.