Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Middel mod uærlighed

Fra Kristen Videnskabs Herold -30. maj 2019

Oprindeligt offentliggjort den 13. juni 2017 i Chrisitian Science Monitor


Svigt. Uærlighed. Når vi føler, at vi bliver forfulgt af uret, kan det være vanskeligt at komme videre. Er der noget, som kan give os håb under sådanne omstændigheder og endda føre til helbredelse?

Jeg har erfaret, at et åndeligt perspektiv kan være en positiv kraft. Det kan skabe forandring at anskue dem, vi har at gøre med, fra et andet perspektiv. Her er et lille eksempel fra mit eget liv, som har været til inspiration i vanskelige situationer:

For at afhjælpe et behov i vores by havde jeg forhandlet med en lokal forretningsmand, som lovede os tyve midlertidige hestestalde, mens en eksisterende ridehal blev ombygget. Fire dage inden nedrivningen af hallen ringede jeg for at bekræfte aftalen.

”Vi har ingen aftale,” sagde manden. Da jeg mindede ham om hans løfte, mente han ganske enkelt, at det ikke var hans problem.

Jeg følte, at der var blevet løjet for mig – at jeg var blevet ført bag lyset. Men trods min vrede, lykkedes det mig at spørge: ”Vil De tjekke igen, så ringer jeg i morgen?”

”OK, men vi har ingen aftale” Klik. Han havde lagt på.

Af erfaring vidste jeg, at jeg ikke ville komme nogen vegne med vrede. Derfor stod jeg et øjeblik stille i bøn og bad Gud om hjælp til at se situationen i et andet lys. Svaret var at anskue tingene anderledes end sådan, som de tog sig ud på overfladen. Omtrent sådan: ”Guds sønner og døtre (det omfatter os alle) vil gerne gøre det rigtige.”

Dette standpunkt gav mening for mig til trods for mandens affejende svar og manglende forståelse for min sitution; det stemte overens med det, jeg havde lært i Kristen Videnskab, baseret på Bibelen, hvor der står: ”Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var” (1. Mosebog 1:31).

Mary Baker Eddy, som opdagede Kristen Videnskab, kom gennem sit studium af Skrifterne til den konklusion, at den sande virkelighed om vores væren som Guds skabning er helt åndelig og god. Når vi derfor ser en uærlig person, er det faktisk en falsk opfattelse af det virkelige, åndelige menneske, som af natur er ærlig .

Kan vi forvente resultater ved blot at forandre denne misopfattelse i vores egen tænkning og bekræfte den sande natur som Guds menneske - her og nu? Ja det kan vi!

Den dag, da jeg bad Gud hjælpe mig til at se det menneske, som Gud kender, nemlig med en medfødt evne til og ønske om at være god, da forsvandt min vrede. Jeg så sælgeren i et andet lys.

Næste morgen ringede jeg tilbage, og det var, som om den forrige samtale aldrig havde fundet sted. Staldene blev leveret ved middagstid.

Lige siden, når jeg møder eller hører om uærlighed, husker jeg på denne tanke: Guds menneske har et iboende ønske om at være godt. Mens det er en stor opgave at disciplinere tanken til at se ud fra dette åndelige perspektiv, så er det, når vi konfronteres med uret, at vi kan begynde at udvirke ændringer, der gavner verden omkring os.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.