Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Helbreds uafhængig

Fra Kristen Videnskabs Herold - 9. oktober 2020

Du kan lytte til dette Daily Lift på christianscience.com/da.


Jeg blev mindet om et udtryk, da jeg for nylig læste en bibeltekst, med temaet Liv, fra Kristen Videnskabs kvartalshæfte. Ordene forekom ikke i teksten, men udtrykket var ”helbreds uafhængig”. Det fik mig til at smile, fordi jeg tænkte på den vending vi har hørt så mange gange, ”økonomisk uafhængig”, som beskriver en, der har en enorm formue og kan gøre nogenlunde hvad de vil. De er ikke afhængige af den lokale økonomi eller af et job, men de har de ressourcer de har brug for i livet.

Det, der delvist inspirerede dette, var en erklæring, som Mary Baker Eddy giver i sin bog Videnskab og Helse, hvor hun siger, at ”Liv er, har altid været og vil stedse være uafhængigt af materie, for Liv er Gud, og mennesket er Guds idé, ikke dannet materielt, men åndeligt, og ikke underkastet forfald og støv.” Når vi tænker på vores helbred i typisk forstand, vil vi sige, at det er afhængigt af kroppen, af faktorer, miljøfaktorer, af arvelighed, men hvad Jesus Kristus beviste var, at vores helbred udelukkende er afhængigt af Gud, og da Gud er Ånd, er vores helbred 100% åndeligt. Det strømmer direkte til os fra denne uendelige godhedens Gud, uendelig Ånd. Og Jesus lærte os ikke bare dette, men han beviste det.

Bibelteksten inkluderede også fortællingen om Jesus, som øjeblikkeligt helbredte en kvinde, der havde haft blødninger i 12 år, samt genoplivede en pige, efter hun var død. Han havde en fuldkommen tro på og forståelse af, at Liv er trygt i Gud, at Liv er åndeligt og Liv er, som Gud har skabt det.

Så vi kan tage denne erklæring, jeg citerede tideligere og læse den på denne måde: ” ’Helbred’ er, har altid været og vil stedse være uafhængig af materie….”

Og dette betyder, at vi kan begynde at bevise, at vi er udrustet med helse og sundhed af vores Skaber. Vi er helbreds uafhængige.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.