Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Videnskabelig bøn ændrede mit liv

Fra Kristen Videnskabs Herold - 9. juni 2021

Denne artikel blev oprindeligt trykt i April 5, 2021 nummeret af Christian Science Sentinel.


Jeg hørte om Kristen Videnskab fra en veninde på gymnasiet. Selv var jeg aktivt medlem af en protestantisk kirke og blev bekymret over, at min veninde takkede nej til en aspirin, da hun havde hovedpine. Hun forklarede, at hun var Kristen Videnskabsmand og var vant til at vende sig til Gud for helbredelse. Så jeg begyndte at læse om Kristen Videnskab for at kunne hjælpe hende til at indse det, jeg troede var vildfarelsen ved denne “farlige” religion. 

I løbet af et par måneder havde vi mange samtaler om Gud og vort forhold til Ham, og jeg havde også lejlighed til at stille spørgsmål til min venindes mor, som var Kristen Videnskabs praktiserende. Men jeg fortsatte med at forsøge at argumentere min veninde væk fra hendes tro. 

En dag blev jeg syg. Jeg viste alle symptomerne på en årstidsbestemt influenza. Alene på mit værelse tænkte jeg: “Okay så, hvad ville min veninde gøre, hvis hun kom ud for denne sygdom?” I nogle enkelte minutter bad jeg oprigtigt. Jeg erkendte, at der er en eneste Gud, at Gud er god, at Gud skabte alt, og at Guds skabelse, mennesket (alles sande identitet) indbefattet, er helt godt, som første kapitel i Første Mosebog fortæller os. Jeg anerkendte også, at Gud er almægtig - med sikkerhed stærk nok til at opretholde alt i Hans skabelse i fuldkommenhed. Dernæst indrømmede jeg, at denne sygdom ikke kunne være en del af Guds plan for mig eller finde sted i virkeligheden. Den måtte være en løgn, og jeg behøvede ikke at tro på den.

Det var det! Jeg var rask! Ærlig talt skræmte det mig. Jeg spekulerede på, om jeg havde “tænkt” mig rask og prøvede på at tænke mig syg igen. Men det gik ikke. Jeg var helt fri.

Fra da af begyndte jeg at studere denne Videnskab for alvor. Det forandrede mit liv. Øjeblikkelige resultater omfattede, at skolearbejdet syntes mindre udfordrende, mine karakterer forbedrede sig, og jeg nød et bedre socialt liv. Gennem årene har jeg lært mere og mere om  hvad Gud er, hvad jeg er, og at Guds kærlighed er med mig altid.

Der er nu gået mange år, og jeg har lært, at fortsat fremskridt og helbredsresultater kræver ihærdigt studium, bøn og åndelig vækst. Men jeg kan ikke forestille mig at leve uden disse guddommelige love, som retter og helbreder. Hvor er jeg dog taknemlig for min veninde, som var uselvisk nok til at dele ud af sin stor kærlighed for Kristen Videnskab!

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.