Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

JSH Submissions

The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel are all about individuals sharing experiences that show how an understanding of Christian Science can lead to healing and to other practical, positive solutions. These insights and results help anyone see how their lives—and their community—can be made better through prayer. We'd love to have you share the experiences and healings that come about through your study and practice of Christian Science.

Submission Guidelines

Read the guidelines for content submissions to the Journal and Sentinel.
Interested in submitting a testimony? Review the testimony guidelines.

Submit your manuscript online

Your submissions will be reviewed by our editorial team for possible publication online and in the periodicals. Use the online submission form to submit your manuscript for consideration to be published online and in the print editions of The Herald of Christian Science and other publications of the Christian Science Publishing Society.

Submit Manuscript


Letters to the Editor

To submit Letters to the Editor (in English), please send your correspondence to: journal@csps.com or sentinel@csps.com.


User Comments Guidelines

Read the guidelines for comment submissions to JSH-Online.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.