Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

’Jeg lyttede villigt’

Fra Kristen Videnskabs Herold -28. januar 2015

Oprindeligt offentliggjort den 25. marts, 2013 i the Christian Science Sentinel


Somme tider synes det svært at lytte til Gud. Alle vegne er der ting i vores liv, der forsøger at distrahere os fra Guds stemme, det være sig forkerte motiver, ukærlige tanker eller ganske enkelt at mene, at vi ikke behøver Gud, og at vi kan finde ud af tingene helt selv.

Men Guds plan er altid harmonisk, så når vi lytter efter den, vil vi se denne harmoni i funktion. Beskyttelse er inkluderet i harmoni. Gud beskytter os altid, og vi behøver ikke at være bange for, at vi ikke er beskyttet. Mary Baker Eddy skriver om ”den Højestes beskyttelse” i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, (s. 436), og jeg er ved at lære, at denne ”Højeste”, Gud, har al magt.                  

Gud vil ikke overlade mit liv til tilfældigheder.

Jeg har mange gange oplevet Guds beskyttelse i mit liv. Engang var det, mens jeg kørte på cykel. Jeg bor oppe for enden af en stejl indkørsel, som jeg tit kører ned ad og fortsætter ud på gaden.  En dag fik jeg en klar indskydelse til at sagtne farten, selv om jeg ikke så eller hørte noget, der kom imod mig. Jeg lyttede villigt til dette budskab og satte farten ned. Lige da jeg var ved at være nede, hvor gaden begynder, kom en bil rundt om et blindt hjørne. Det var første gang nogensinde, at det var sket, og hvis ikke jeg havde lyttet, kunne jeg have kørt lige ud foran bilen. Så jeg er taknemmelig for to ting: For det første at jeg lyttede, og for det andet at jeg gjorde det, som Gud, det guddommelige Sind, ledede mig til. Denne oplevelse hjalp mig til fremover at tænke mig bedre om, og fra da af så jeg mig omhyggeligt til begge sider hver gang, jeg kørte ud af indkørslen.

En anden gang var jeg ude i sneen sammen med min søster. Vi var begge endnu ret unge, og min søster foreslog, at vi skulle prøve at hoppe på trampolinen, mens den var fuld af sne - noget vi før havde haft det sjovt med. Men nu syntes det ikke rigtigt. Jeg ville ikke have kunnet forklare det, hvis nogen havde spurgt hvorfor, men da hun foreslog det, sagde jeg blot: ”Nej, lad os lade være med det.” Så vi blev ude i sneen lidt endnu, og ikke mere end ti minutter senere faldt et 25 meter højt træ ned oven på trampolinen. Ja, nogle ville måske kalde det held, at vi ikke var på trampolinen, men held har med tilfældigheder at gøre, og jeg tror, at Gud kun har planlagt det gode og ikke vil overlade mit liv til tilfældigheder.

Disse to eksempler hjalp mig til at indse vigtigheden af at lytte efter, hvad Gud meddeler os hvert øjeblik hver eneste dag. Når vi gør det, behøver vi da blot at handle efter det, som vi hører. Mange af os har til tider hørt Guds stemme men ganske enkelt ladet som ingenting i den tro, at det ikke var vigtigt. Om Guds ”stille, sagte stemme” siger Mary Baker Eddy på. s. 323 af Videnskab og Helse: “Enten vender vi os bort fra denne røst, eller vi lytter til den og stiger højere.”

Jeg lærer fortsat, at Gud hele tiden taler til os, og det er vores opgave at lytte og gøre sådan, som det bliver pålagt os. Vi skal også huske på, at Guds plan altid er harmonisk, så selv om vi træder ved siden af og gør fejl, vil Han ikke lade os i stikken, når vi har behov for Ham.

Jeg har fundet ud af, at en af de bedste måder at være sikker på, at jeg er modtagelig for Guds budskaber, er dagligt at bede. Hver dag bekræfter jeg sandheden om Gud og om mig selv som Guds barn, og jeg har opdaget, at dette vækker mig og hjælper mig at lytte til det, som Gud meddeler. Mary Baker Eddy siger: ”Dit middel til beskyttelse og forsvar imod synd er konstant at våge og bede, at du ikke giver efter for fristelse” (Miscellaneous Writings 1883-1896, s. 115). Altså: Lad dig ikke friste til at ignorere de kærlige budskaber fra Gud. De er vigtigere, end du måske tror!

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.