Skip to main content

Lad Gud lede

Parat til en roligere, mere tillidsfuld jobsøgning? Lad Gud vise vejen – og, hvad du har at give.

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. oktober 2009

Christian Science Sentinel, Årgang 111, nummer 9


Vi har til overflod set overskrifterne om masseafskedigelser fra talrige firmaer og brancher. Den globale økonomi står overfor svære udfordringer. Mange mennesker har brug for arbejde, og at finde et job under en konjunkturafmatning fyldt med afskedigelser og nedskæringer, kan tage modet fra enhver. Men der findes lys, som kan gennembryde dette mørke syn. Jeg har fundet, at en ihærdig bøns-inspireret tilgang ophæver frygten og de negative forudsigelser. Når Gud tager føringen i jobsøgningen, sker der vidunderlige ting.

Ønsket om at give

Allerførst er der en slående forskel mellem ”Jeg har brug for at få” og ”Jeg ønsker at give.” Jeg har opdaget, at hvis mit motiv er at få, så siger jeg faktisk, at jeg ikke har. Mine tanker og handlinger har som udgangspunkt mangel og svaghed. Bag tanken ”jeg har brug for at få” ligger en godtagelse af, at Gud ikke kan eller vil tilvejebringe indkomst, tilfredshed og formål.

Men jo mere, jeg har lært om Gud, des mere har jeg set, at Gud faktisk giver os alting. Bøn åbenbarer et nyt inspireret syn på beskæftigelse og viser, at i stedet for at mangle et job, er hver eneste af os til stadighed beskæftiget. Gud engagerer enhver af os til at vidne om Sin godhed og nåde. Han bruger os til at udtrykke Sine evner. Han er den virkelige kilde til netop de egenskaber, der gør os arbejdsduelige. Mangel lovpriser ikke Gud. Og svaghed modsiger, frem for at åbenbare, Hans tillid og magt.

At lade Gud tage føringen i jobsøgningen er at forstå, i nogen grad, at Gud, som er Ånd, altid har ledet hver enkelt af os—Hans åndelige børn. Men Han leder os ikke som vi kunne lede en hest til vand. Gud leder ved genspejling. Som grundlæggeren af disse tidsskrifter, Mary Baker Eddy, forklarede i sin bog Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften: ”Ligesom din egen genspejling viser sig i spejlet, således er du Guds genspejling, fordi du er åndelig. Substansen, Livet, intelligensen, Sandheden og Kærligheden, som udgør Guddommen, genspejles af Hans skabelse…” (s. 516).

Når et menneskes motiv er at tilbyde den visdom, fred, styrke, orden og godhed, som han eller hun genspejler fra Gud, vil en arbejdsgiver tage imod hende eller ham som en værdifuld del af et team. Arbejdsgivere ønsker—ja, beder faktisk om—stærke og kompetente medarbejdere. Ville du ikke gøre det samme? 

I ti år organiserede min bror Kevin og jeg rockkoncerter for det band, vi optrådte i. Musikerne så vel som teknikerne, samt deres pårørende, stolede på at vi sørgede for deres indtægt. Hvis vi ikke optrådte, var der ingen indtægt. Til at begynde med var vores aftalekalender ofte tom. Det var dengang jeg lærte at lade Gud tage føringen. Min bror og jeg fandt ud af, at impresarier brugte vores band, fordi vi var pålidelige og ærlige. I vores bønner for bandet og for vores roller i det, skattede vi den kendsgerning, at vi genspejlede netop de egenskaber. Vores ønske var at give. Gennem de ti år fyldtes kalenderne. Bandet spillede 200 engagementer om året, og det tilskriver jeg udelukkende bøn.

Enhver, der søger arbejde, ønsker at gøre et godt indtryk og virke produktiv - ikke svag eller kedelig. Som jeg lærte gennem disse år på farten, så kommer sand inspiration og styrke med forståelsen af Gud og af din stilling som Hans åndelige genspejling.

Når den er forstået og konsekvent praktiseret, individualiserer Kristen Videnskab Guds magt, der udtrykkes som Kristus i vores liv. Jesus var et udtryk for Kristus gennem hele sin tjenergerning. Det var ikke mennesket Jesus, men den evige Kristus, som var og er helbrederen af synd og sygdom, så vel som genopretteren af alt det gode i livet, der synes at være blevet taget bort. Selv en lille smule åndelig og Kristus-lignende karakter, skaber en stærk og værdifuld medarbejder.

Ud fra sin egen erfaring, skrev Mary Baker Eddy, at "forretningsfolk og fremragende lærde [har] opdaget, at Kristen Videnskab øger deres udholdenhed og åndsevner, udvider deres menneskekundskab, giver dem skarpsindighed og en klar opfattelsesevne og sætter dem i stand til at overgå deres sædvanlige ydeevne… Kendskab til tilværelsens Videnskab udvikler menneskets latente evner og muligheder. Det udvider tankens atmosfære og åbner videre og højere områder for de dødelige. Det løfter tænkeren op i hans naturlige sfære af indsigt og klarsyn" (Videnskab og Helse s.128). Det, som Gud er, genspejler vi; det er sådan, Gud leder.

Ingen er nødt til at forstå hele Guds uendelige overhøjhed for at kunne ledes af Gud. Blot det at vende sig til Ham, lader Hans fulde magt løfte os til at se og erfare mere af Hans orden og virke.

På et fly, mødte jeg for nylig en kvinde, som netop søgte arbejde. Hun var på vej til Houston, Texas, til jobsamtale i en advokatvirksomhed. Det var et velrenommeret firma og hun ønskede virkelig at få jobbet. Hun kendte intet til Kristen Videnskab; så jeg delte med hende, hvad jeg havde været i gang med at lære. I stedet for at mene, at hun havde brug for at få et arbejde, foreslog jeg, at hun forsøgte at sætte pris på, at hun allerede var fuldkommen og tilfreds fordi hun genspejlede Gud. Jeg anbefalede hende også at spejde efter den Guds godhed, som både hun og de, hun skulle til samtale med, udtrykte. Dette ville vise hende, at Gud var lige dér og førte hende. Jeg kunne allerede se, at hun altid havde været 'ansat' af Gud, til at udtrykke Hans dynamiske åndelige egenskaber. Hun var Guds åndelige genspejling, og Gud er Kærlighed.

Kvinden fortalte mig senere, at hun virkelig tænkte over det, jeg havde delt med hende. Hun så efter det, hun kunne elske ved intervieweren. Hun huskede, jeg havde fortalt hende, at hvis intervieweren eksempelvis holdte sine blyanter pænt i orden, kunne hun sætte pris på det og føle ægte kærlighed for det. Alt efter, som vi anerkender Guds nåde og orden, er vi mere vågne overfor Kærlighedens stærke, styrende tilstedeværelse. Hun fortalte mig, at hun under samtalen lagde mærke til, at intervieweren havde smukke øjne, så hun elskede denne egenskab og følte Guds nærvær lige dér på stedet. Hun berettede senere, at hun fik jobbet, og takkede mig for min hjælp.

I den rette branche

En anden vidunderlig side af det, at lade Gud lede, er at vi holder op med at arbejde for det forkerte firma! Når vi lader Gud lede, opdager vi den mægtige og kærlige Chef, vi har, og vi holder op med at jage efter uproduktive tanker, der forsøger at kontrollere vore liv og lede os i den forkerte retning. Tanker, der antyder nederlag, tvivl på sig selv, bekymring, begrænsning og vrede stammer ikke fra Gud, det ene guddommelige Sind, og kan derfor ikke udgøre virkelighed. De stammer fra det kødelige sind - eller løgnen og løgneren, som Bibelen kalder det (se Johannes Evangeliet 8:44). Sådanne tanker frister os til at leve en løgn i stedet for at genspejle guddommelig Sandhed. At gøre dette, ville skabe en illusion af virkelighed, om noget, der er fuldstændig uvirkeligt. For det er egentlig umuligt for os, som Guds genspejling, at tænke, gøre eller erfare noget, som Gud ikke kan vide eller skabe.

At forstå Guds althed og godhed, og vores opgave og stilling som Hans dynamiske selv-udtryk, gør arbejdssøgeren i stand til at gennemskue enhver løgn, der forsøger at trænge sig ind i tanken. Guddommelig Sandheds skaberværk kan ikke tvinges til at godtage en løgn om sig selv eller til at identificere nogen anden med en egenskab så ulig Gud.

Når følelsen af at være overset, usikker eller bekymret melder sig, har jeg fundet ud af, at det hjælper, at lade Gud lede, gennem Sit inspirerede Ord:

  • "Jeg vil velsigne dig [med en rig forøgelse af nådegaver] og...du vil være en velsignelse [der udspreder godt til andre]" (1. Mosebog 12:2).
  • "Jeg er med dig og vil holde [omsorgsfuld vagt over dig, holde øje med] dig hvor som helst du måtte gå: og...jeg vil ikke forlade dig indtil jeg har gjort alt, som jeg har sagt dig" (1. Mosebog 28:15).
  • ”Jeg vil være med din mund og lære dig, hvad du skal sige!” (2. Mosebog 4:12).
  • ”Jeg vil skaffe [udpege/fastsætte] et sted for Mit folk” (1. Krønike 17:9).
  • ”Jeg er Herren, din Gud, som lærer dig, hvad der båder, leder dig ad vejen, du skal gå” (Esajas' Bog 48:17). (oversat efter Amplified Version)

Som vi gi'r, skal vi modtage

Enhver af os er, lige nu og altid, Guds udødelige genspejling – måden på hvilken, Kærlighed viser sig i al sin tilfredshed og fuldstændighed. En historie jeg har hørt illustrerer dette faktum. Som jeg husker historien fortalt, beder en mand, en værkfører ved en byggeplads, om et job. Værkføreren siger til manden: "Se den kampesten dér? Skub den op af højen derovre og rulle den ned igen."

Manden svarer, "Det er vel din spøg!"

"Var det ikke et job, du ville ha’?" spørger værkføreren.

"Jeg har egentlig ikke brug for et job," svarer manden. "Hvad jeg virkelig har brug for er penge."

"Hvorfor sagde du ikke det?" siger værkføreren mens han fisker 100 kroner op af  tegnebogen og giver dem til manden. "Men gi' ikke pengene ud," tilføjer han.

"Egentlig har jeg ikke brug for penge. Hvad jeg virkelig har brug for er mad og tøj til min familie," indrømmer manden.

"Hvorfor sagde du ikke det?" siger værkføreren, i det han tager tegnebogen frem igen og rækker manden flere penge. "Gå nu hen og køb maden og tøjet. Men spis ikke maden og tag ikke tøjet på."

"Men egentlig har vi ikke brug for maden og tøjet. Hvad vi virkelig har brug for er at være tilfredse og fuldstændige."

"Hvorfor sagde du ikke det til at begynde med?"

Med andre ord, fuldstændighed, rigelighed, og tilfredshed er kvaliteter. De er tilstande, der hører guddommeligt Liv til, som alle besidder ved genspejling. Alt det andet – jobbet, pengene, maden og tøjet - er symboler på Guds nærvær og fuldstændighed.

Jesus lærte: "I må ikke være bekymret og sige: ’Hvad skal vi spise’? eller: ’Hvad skal vi drikke?’ eller: ’Hvad skal vi klæde os i?’…Jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift" (Mattæus Evangeliet 6:31-33). Når vi tillader Gud at lede, vil det, der er brug for, komme til syne på netop den måde, der tilfredsstiller os. Jesus forklarede videre: "Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget" (Lukas Evangeliet 12:32).

Jeg har fundet, at hvis du virkelig er taknemmelig for Guds godhed og kærlighed, ligegyldigt hvor sort det ser ud, vil du opdage endnu mere af Hans majestæt og ømhed. Der er megen sandhed i det udsagn, at det ikke er omstændigheder og muligheder, der skaber taknemmelighed, men tværtimod, at taknemmelighed skaber omstændigheder og muligheder. "Er vi virkelig taknemmelige for det gode, vi allerede har modtaget?" spørger Videnskab og Helse. "Da skal vi udnytte de velsignelser, der er vore, og således blive rede til at modtage mere" (s. 3).

Når dit ønske er at give, at velsigne andre med det, som du genspejler af Gud, så giver din Fader-Moder endnu mere. Som du gi'r, skal du modtage.


Keith Wommack praktiserer og underviser i Kristen Videnskabs helbredelse i Corpus Christi, Texas, USA.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.