Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2010

Når du møder IRMELA WIGGER, vil du helt sikkert blive tiltrukket af den varme, der stråler fra hendes klare, blå øjne. Når hun taler, føler du den oprigtighed og åndelige overbevisning, som ligger bag hendes ord.

En artikel i News-Times, Danbury, (Connecticut) handlede om betænkeligheder vedrørende udbredelsen af receptkrævende medikamenter på markedet i dag (”Our medicated society” 6. juni 2010, s.

"Todd, hvorfor arbejder du ikke som offentlig praktiserende?" Spørgsmålet kom fuldstændig bag på mig. Det blev stillet af en ven for tre år siden.

Lige siden Jesus begyndte sin gerning har der været forvirring og uenighed omkring hvem, han var. Tiltagende strid om hans identitet blandt kristne i det fjerde århundrede – især om hans forhold til Faderen og til Helligånden – var anledningen til, at kejser Konstantin indkaldte en samling biskopper i år 325 for at afgøre sagen og genoprette harmoni i kirken: Var Jesus Kristus - den lovede Messias – Gud, eller Guds Søn, sameksisterende med Faderen, eller skabt af Ham? På kirkemødet i Nikæa oprettede biskopperne et dokument, siden kendt som den nikænske trosbekendelse, der erklærer, at Sønnen er ”sand Gud af sand Gud,” der kom ned fra himmelen og ” blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske.

For mange år siden inviterede jeg min 10-årige dattersøn med på en tur til Rom.   Han var allerede den gang ekspert i den romerske historie, så vi var nødt til at besøge alle de historiske steder; og den bedste måde at lære en by at kende på er at gå.

”Cyrus, det her er fedt. Tag en slurk.

Det begyndte alt sammen ganske uskyldigt. Jeg overtog et nyindrettet lille hus, og jeg ønskede at supplere møbleringen med ting købt til bundpriser i genbrugsbutikker.

Jeg var ateist og har været det, omtrent lige siden jeg var færdig med at studere. Jeg havde intet religiøst liv.

Da jeg gik på universitetet, oplevede jeg en helbredelse, som betød umådelig meget for mig, og som fortsat giver mig friske impulser. På vej hjem fra universitetet en aften blev min lille bil påkørt bagfra.

Der kommer hele tiden flere hjælpemidler til at guide os, det være sig GPS i bilen eller over internettet eller mobilen – informationsflodbølgen er så stor, at vi derigennem undertiden ligefrem kan miste orienteringen. Hvad gør vi, når elektronikken svigter? Er vi så helt hjælpeløse eller isoleret? Ingenlunde! Da vil vi igen lære at kende og tyde de forhåndenværende vejvisere.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.