Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Helbredelse af smerter i knæ

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. september 2010


For mange år siden inviterede jeg min 10-årige dattersøn med på en tur til Rom.  Han var allerede den gang ekspert i den romerske historie, så vi var nødt til at besøge alle de historiske steder; og den bedste måde at lære en by at kende på er at gå. Som man ved, blev Rom bygget på syv høje, så vi gik op ad bakke og ned ad bakke, op ad trapper og ned ad trapper. Hen imod slutningen af den anden dag begyndte mit ene knæ at gøre ondt.  Tanker om at have overanstrengt det eller at være udmattet - selv det at være op i årene -  trængte sig på. I nattens løb havde jeg masser af tid til at prøve at udslette alle disse tanker om årsag og virkning i materien, for jeg kunne ikke sove for smerter.

Den næste dag havde jeg store problemer med at gå på grund af smerterne. Den følgende nat var jeg igen vågen. Jeg bad til Gud om at måtte forstå, at det er umuligt, at ”glæde kan vendes til sorg, for sorg er ikke herre over glæde”, som Mary Baker Eddy skriver i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften(s. 304). Af kærlighed til mit barnebarn var jeg på denne tur, og dette kunne ikke straffes, men kun udtrykkes i harmoni og lykke.

Da det blev daggry, fik jeg en engel-tanke, et inspirerende budskab, som sagde, at som Guds genspejling kunne jeg ikke gøre noget af mig selv, og jeg behøvede det heller ikke, fordi Gud – Kærlighed  - altid ville have omsorg for enhver aktivitet  i sit univers. Denne guddommelige årsag og virkning indeholdt aldrig smerte eller handicap i nogen form.  Så kom spørgsmålet: ”Men hvad skulle jeg gøre?” Svaret var: ”Jeg skulle kun være taknemmelig for alt det gode, som Gud er, og som Han giver sine børn.”  Det var, som om en tung byrde af ansvar blev løftet fra mine skuldre.

Den næste morgen følte jeg mig lykkelig og glad; jeg havde dog stadig smerter i knæet. Men nu vidste jeg, hvad jeg skulle gøre. Da vi begyndte vores sightseeing-tur, syntes smerterne uudholdelige. Men på trods af smerterne takkede jeg Gud for alt det gode, Han altid giver os.  Efter en time forsvandt smerterne simpelt hen, og vi nød alle de vidunderlige aktiviteter, der var på resten af turen.

Denne erfaring viser mig, at når vi gør os klart, at vi er ét med Gud, Sind, så giver det os altid adgang til de guddommelige engle-tanker, som løfter vores bevidsthed op til vores uforgængelige enhed med Gud, hvor ”Kærlighed er genspejlet i kærlighed.” (Videnskab og Helse, s. 17). Jeg lærte også, at helbredelse altid er øjeblikkelig og kommer, når vi gør, som  Mary Baker Eddy siger: ”Bliv  dig for  et  eneste øjeblik bevidst, at Liv og intelligens er rent åndelige – hverken i eller af materie – og legemet vil da ikke ytre nogen klage.” (Videnskab og Helse, s. 14)

Jeg er taknemmelig for de utallige helbredelser, jeg har oplevet ved at stole på Kristen Videnskab. Enhver af disse helbredelser har givet mig en dybere forståelse af Gud, Sandhed, og har gjort det næste skridt lettere.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.