Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Fra redaktionen

En helbredelsesmetode uden bivirkninger

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. november 2010

Christian Science Sentinel, 19.7.2010


En artikel i News-Times, Danbury, (Connecticut) handlede om betænkeligheder vedrørende udbredelsen af receptkrævende medikamenter på markedet i dag (”Our medicated society” 6. juni 2010, s. 1). Prisen på disse medikamenter, der indbefatter de antidepressiver, der er beregnede på at hjælpe folk med at klare livets udbud af stress og angst, er stigende – 7 procent om året.

Nogle læger finder ikke tendensen foruroligende, da de tilskriver disse  medikamenter, at levealderen er blevet forlænget,-- hvad, siger de, har været særligt bemærkelsesværdig siden udviklingen af antibiotika i 1940’erne. Men artiklen beretter, at mange andre læger er betænkelige ved det overdrevne salg af medicin til en overmedicineret befolkning, på måder, der fokuserer ”for meget på at behandle symptomer frem for hvad der ligger til grund for dem.” Ifølge Kaiser Family Foundation, som studerer vigtige sundhedsspørgsmål i USA samt global sundhedspolitik, tager 58% af den ikke-ældre befolkning i USA og 90% af den ældre befolkning mindst én slags receptmedicin. Nogle er tvunget til at vælge mellem at købe medicin eller at købe mad.

Artiklen nævner tillige, at alle medikamenter har bivirkninger. Dette overrasker ikke; de fleste kender til de omstændelige ansvarsfralæggelser og advarsler om bivirkninger samt selvmodsigelser, som ledsager de reklamer for receptmedicin, der toner frem i medierne – det være sig i radio, tv samt i dagblade.

Betragter man, hvordan disse bivirkninger næsten altid medfører ubehagelige symptomer, der til en vis grad opvejer den opreklamerede virkning fra det pågældende medikament, kunne vi komme spørgsmålet i Bibelen i hu: ”Kan både fersk vand og saltvand flyde fra samme kilde?” (Jakobs Brev 3:11, efter New International Version). Menneskeheden fortjener løsninger på sundhedsproblemer – løsninger, der udelukkende fører i én positiv, helbredende retning. Dette tidsskrift er beregnet til at fremføre bevis for, at det at praktisere den helbredende Kristus-Videnskab, opdaget af Mary Baker Eddy, er et sikkert og pålideligt middel til at finde præcis sådanne løsninger, uden nogen bagside eller bivirkning. 

Måske kunne vi tage ved lære af et tidligt bibelsk eksempel på de gavnlige ”bivirkninger”, der hidrører fra at se hen til Gud for forståelse og ledelse. Mange har bevist, at dette bringer hjælp og helbredelse i tider med sygdom, stress eller tvivl. Da Kong Salomo følt sig dårligt forberedt til at lede Israeliterne, bad han Gud om at give ham ”et forstandigt hjerte” (se 1. Kongebog, kap. 3). Og Gud opfyldte hans ønske, således at Salomo siges af mange at have været den største konge nogensinde i Israel. Bibelen siger desuden at Salomo tillige fik mange goder, som han ikke bad om (men kunne have bedt om) – blandt andet et langt liv—(se vers 13 og 14). Tilsyneladende var disse gode ting ikke hovedformålet med hans appel til Gud, men de fulgte ikke desto mindre med. Det viser de uundgåelige gode virkninger af et oprigtigt og uselvisk ønske om åndelig forståelse og dømmekraft.

Den helbredelse, folk længes efter, leder efter og ofte bruger deres formue på at opnå, er en afgørende virkning i Kristen Videnskabs praksis. Samtidig er den i bund og grund det direkte resultat af omdannet menneskelig bevidsthed - den naturlige, uundgåelige følge af en voksende forståelse af Gud og af vort forhold til Ham. Det indebærer et ærligt ønske om først og fremmest at kende og være modtagelig for Guds vilje, som altid er god, fordi Han er fuldkommen. Selv når vi ikke føler dette ønske inden i os, kan intet hindre os i at bede om at føle mere af det.

I sin Bjergprædiken sammenlignede Jesus en sådan tilstand af åndelig modtagelighed med liljerne på en mark, som, uden at anstrenge sig, alligevel i deres skønhed overgik selveste "Salomo i hele sin herlighed." Og han gav sine tilhængere den enkle, dybe vejledning: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt dette gives jer i tilgift" (se Mattæus-Evangeliet 6:28-33). Det er mere end blot ord. Jesu liv og lære underbygger dem med videnskabelig helbredende magt, der både er helbredende så vel som forebyggende.   

”Den fysiske helbredelse i Kristen Videnskab,” skrev Mary Baker Eddy, ”er nu som på Jesu tid resultatet af det guddommelige Princips virke, over for hvilket synd og sygdom mister deres virkelighed i den menneskelige bevidsthed og forsvinder lige så naturligt og lige så uundgåeligt, som mørke viger for lys og synd for omvendelse. Nu som dengang er disse kraftige gerninger ikke overnaturlige, men i højeste grad naturlige” (Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, s. XI).

Som dette tidsskrift i over 100 år har bevidnet, behandler Kristen Videnskab de underliggende årsager – ikke blot symptomer – ved Kristi, Sandhedens magt, og udvisker de tanker, det være sig både den frygt samt de fejlopfattelser, der ligger til grund for fysiske og psykiske sygdomme. Fordi det er baseret på Guds lov, kan virkningerne, der følger af dette helbredelsessystem, kun være gode og fremskridtsvenlige. Dets pris – beskeden i penge – måles snarere i det omfang, vi ærligt påtager os at lære mere af dets rækkevidde og metode, ja, at kultivere en Salomos ”forstandige hjerte”.  

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.