Skip to main content

At se og helbrede ud fra Guds synspunkt

Fra Kristen Videnskabs Herold -22. september 2017

Oprindeligt offentliggjort i juli, 2017 nummeret af The Christian Science Journal


Connie Coddington, direktør for Kristen Videnskabs Aktiviteter i Moderkirken ang. Praktiserende, interviewer her Elizabeth Trevithick, der er Kristen Videnskabs praktiserende, opført i tidsskriftet The Christian Science Journal, om hvad man kan forvente, når man første gang kontakter en praktiserende ang. helbredelse.


Hvad er en Kristen Videnskabs praktiserende? Prøv at forklare lidt om, hvad det er, du gør som praktiserende.

Først og fremmest er Kristen Videnskab ikke en snakkekur. Og der bruges heller ikke forskellige remedier til at frembringe helbredelse. Kristen Videnskabs praktiserende er seriøse kristne, der arbejder med at helbrede syge på samme måde, som Jesus gjorde. De kommer fra forskellig baggrund, men alle har kvalificeret sig til at helbrede åndeligt gennem studium af Bibelen og Kristen Videnskabs lære, som gennem et langt livs studium af Bibelen blev åbenbaret af Gud for Mary Baker Eddy.

Kristus Jesus er de praktiserendes forbillede, den som de frem for alt andet ønsker at følge, når de arbejder med helbredelse. De beder hver dag for at fastholde i deres egne tanker, at ægte helbredelse er baseret på en accept af Bibelens beskrivelse af fuldkommen Gud og fuldkomment menneske som en åndelig kendsgerning her og nu. (Første Mosebog. Kap.1).

Helbreden omfatter ikke den praktiserendes personlighed eller karisma, men det omfatter empati. En har engang sagt: ”En praktiserende er en, der synger min sang, når jeg selv har glemt ordene.” Den praktiserende har viet sit liv til at se livet fra et bestemt synspunkt: Guds.

Kristen Videnskabs praktiserende bliver ikke kun bedt om at helbrede sygdom, men også disharmoniske menneskelige relationer, problemer med økonomi og arbejde. De hjælper mennesker, der slås med kriminalitet, umoral, afhængighed - og alt midt imellem. Når jeg arbejder med nogen af de problemer, der møder mennesker i dag, begynder jeg ofte med at stille mig selv spørgsmål som: Hvem er det, som har al magt? Hvor er Gud, vores guddommelige Sind, lige nu? Og hvad er det, Gud ved lige nu om min patient?

Svaret er altid baseret på Guds altomfattende kærlighed: Gud som almægtig og alvidende, som har al magten, er over alt og ved alt om patienten som sin fuldkomne, åndelige genspejling. Og kun hvad Gud ved er virkeligt. Denne forvisning sætter mig i stand til fuldkomment at stole på Gud, Ånd og ikke støtte mig til en materiel opfattelse af problemet for at nå frem til en løsning.

Hvis nogen ringer op, sender en mail eller sms for første gang, hvad kunne svaret evt. være?

Man kommer i kontakt med et menneske, der har et dybfølt ønske om at hjælpe en med at udskifte et begrænset, smertefuldt syn på sig selv med en rolig vished om, at din og min skaber, Gud - uendelig intelligens, guddommelig Kærlighed – har omsorg for enhver detalje af dit liv. Man vil se, hvordan et ulykkeligt eller et sygt syn på sig selv vil give plads for det guddommelige Sinds harmoni - når et materielt syn udskiftes med en åndelig sandhed, som Jesus sagde ville sætte os fri.

Den praktiserendes opmuntrende ord og bøn er baseret på en åndelig forståelse af, hvad Jesus gennem sine enestående helbredelser og sit eksempel lærte os.

Det lys, som Mary Baker Eddys bog Videnskab og Helse kaster over Jesus måde at helbrede på, og de helbredelser, der resulterede af denne åndelige erkendelse, har forinden overbevist den praktiserende om, at sådanne helbredelser er mulige her og nu.

Hvad kan nytilkomne til Kristen Videnskab forvente af en praktiserende?

Først og fremmest får de ikke nogen diagnose af deres problem. De får hverken menneskelige eller psykologiske råd. Problemer ser altid ud til at være materielle og altid til at være større end løsningen på dem, men når det guddommelige Sinds mægtige kraft gennemtrænger tanken, gennem en praktiserendes forståelse, så forsvinder problemet.

De, der søger hjælp kan forvente helbredelse, når deres tanker skifter fra en materiel basis til en klarere forståelse af menneskets sande åndelige natur som Guds billede og lignelse.

De vil begynde at opleve den velsignelse af Kristus Jesus’ insisteren på, at det gode ikke er noget, der vil indtræffe en gang i fremtiden, det er her lige nu. Som han sagde: ”Guds rige er inden i jer.” (Luk. 17:21). Denne sandhed, registreret i vores bevidsthed, er den ægte kilde til helbredelse.

Er bøn i Kristen Videnskab anderledes end bøn i andre trossamfund?

Der er mange forskellige måder at bede på. Men et vigtigt punkt i Kristen Videnskab er, at vi ikke bruger bøn til at informere Gud om vores materielle problem og så beder Ham om at løse det.

Vi beder med Salmisten: ”Åbn mine øjne, at jeg må se de vidunderlige ting i din lov”. (Salm. 119:18).

Med andre ord, i Kristen Videnskab beder man for at blive bevidst om, hvad Gud, det guddommelige Sind, ved om de pågældende, hvilket er deres nuværende fuldkomne og ubegrænsede potentiale som Guds åndelige ideer. Det er en barnlig given sig ind under eller given efter for den åndelige sandhed, som de fysiske sanser ikke kan se, men som er kendt af Gud. Det resulterer – igen og igen – i helbredelser.

Bøn i Kristen Videnskab begynder derfor ofte med en dyb tak til Gud for Hans magt, Hans evige nærvær og Hans fuldstændige viden om hver eneste af os. Akkurat som Jesus med ærefrygt sagde: ”Jeg og Faderen, vi er ét” (Joh. 10:30) – ikke ét materielt, men ét som guddommeligt Sind og dette Sinds idé, mennesket.

Normalt betaler man noget, når man køber en serviceydelser eller andet hos fagfolk. Skal der betales honorar til en Kristen Videnskabs praktiserende?

Kristen Videnskabs praktiserende er ikke ansat i Kristen Videnskabs kirker. De arbejder på lige fod med andre selvstændige, og det er deres eneste job. De må ikke have andre job men skal kunne give hele deres indsats til dette ene arbejde. Derfor tager de betaling for det arbejde, de yder. Alle praktiserende fastsætter selv deres honorar, og vil normalt underrette patienter herom ved begyndelsen af en behandling. Som andre selvstændige sender de som regel en regning efter hver måned, så der ikke er noget uklart.

Kan man virkelig regne med at få en helbredelse ved bøn i Kristen Videnskab? Hvad sker der?

Mary Baker Eddy var en ivrig Bibel-læser, der blev overbevist om, at fordi Jesus aldrig brugte materielle metoder til at helbrede, så måtte det være hans åndelige syn, der fik Guds helbredende kraft til at virke i arbejdet. Som Kristen Videnskabs praktiserende er det mit job at sørge for, at min åndelige forståelse af denne kristent videnskabelige opfattelse konstant vokser. Det sker primært ved bøn og ved mit daglige studie af Jesus’ ord og gerninger og de åndelige forklaringer om, hvordan Kristen Videnskab praktiseres, som det er beskrevet i Kristen Videnskabs lærebog, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften.

Det handler ikke om gentagelser af ord eller formularer. Studiet af Kristen Videnskab er en spændende, daglig oplevelse, hvor man kan observere, hvordan sandheden gør mennesket frit, som Jesus lovede. Hver dag vokser man i forståelsen af Liv som åndeligt, ikke materielt.

I Kristen Videnskabs Kirke, Church of Christ, Scientist, findes der registreret en mængde bekræftede helbredelser, der dækker hele spektret af menneskelige problemer. I årenes løb er mange blevet udgivet i kirkens tidsskrifter The Christian Science Journal og Christian Science Sentinel samt i Kristen Videnskabs Herold. På Kristen Videnskabs Læseværelser og på JSH-Online.com kan man se både nye og gamle udgaver af disse magasiner, ligesom man kan høre vidnesbyrd om helbredelser på vore kirkers onsdagsmøder.

Hvad sker der, efter at den praktiserende er færdig med en telefonsamtale, en mail eller sms?

Gennem fortsat bøn styrkes følelsen af samhørighed med Gud, så al frygt for problemet forsvinder til fordel for en åndelig vished om, at Gud er almægtig, over alt, og at det, som Gud kender til, er alt, hvad der er at vide om Hans egen idè – som vi alle er - det fuldkomne Sinds fuldkomne idéer.

Videnskab og Helse beskriver denne metode til helbredelse meget klart: "Jesus så i Videnskaben det fuldkomne menneske, der viste sig for Ham, hvor det syndige, dødelige menneske viser sig for de dødelige. I dette fuldkomne menneske så Frelseren Guds egen lignelse, og dette rette syn på mennesket helbredte de syge".(V&H s. 476-477)

En Kristen Videnskabs praktiserende beder konstant om at have det samme Sind som Kristus - dvs. at se alt fra Guds åndelige synspunkt i stedet for sådan, som vores fysiske sanser gerne vil have os til.

Jesus brugte hverken psykologiske analyser eller almindelig fornuft, når nogen bad ham om hjælp. Det, han sagde og gjorde, var i respekt for det, han forstod, nemlig at i Guds øjne var patienten allerede fri. Det er nøjagtig denne model, en Kristen Videnskabs praktiserende arbejder efter.

Derfor, når en samtale, mail eller sms er slut, fortsætter den praktiserende med at overvåge sine egne tanker i bøn for at være bevidst om Guds magt her og nu og helt uden begrænsninger. På side 1 i Videnskab og Helse står der: "Den bøn, der omvender synderen og helbreder de syge, er en absolut tro på, at alle ting er mulige for Gud - en åndelig forståelse af Ham, en uselvisk kærlighed".

Jeg kan se at du har en stor kærlighed til Kristen Videnskab!  Hvad er det bedste ved at være Kristen Videnskabs praktiserende, synes du?

Jesus opsummerede de vigtigste krav for at være kristen i to punkter: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind", samt "du skal elske din næste som dig selv". (Matt. 22:37, 39).

Mary Baker Eddy, der trofast fulgte Kristus, brændte af medfølelse for den lidende menneskehed. Hun helligede sig opdagelsen af princippet bag Jesus Kristi helbredelser, fordi han har lovet, at vi også vil kunne helbrede ligesom han.

Det er hendes opdagelse af Kristus-Videnskaben og bogen, Videnskab og Helse, der har sat mig i stand til at følge Jesus’ påbud om at helbrede de syge og elske min næste som mig selv. Jeg må sige, at jeg føler dyb taknemmelighed, fordi jeg hver dag kan helbrede på denne måde.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.