Skip to main content

Indlæringsvanskeligheder overvundet

Fra Kristen Videnskabs Herold -12. juni 2017

Oprindeligt offentliggjort i februar 2017 nummeret af The Christian Science Journal


“Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand; hav ham i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier” (Ordsprogenes Bog 3:5, 6).

I tredje klasse begyndte jeg på en ny skole midt i skoleåret fordi min familie var flyttet. Ved årets slutning lod læreren mig fortsætte men med forbehold, idet han slog fast, at jeg hverken kunne læse eller skrive – jeg byttede om på bogstaver og tal. Jeg blev stemplet med et indlærings- handicap.

Jeg fandt Kristen Videnskab da jeg gik I syvende klasse. Min mor kom på hospitalet p.g.a. en operation, og min tante, som var Kristen-Videnskabsmand, kom for at passe os. Med min mors tilladelse tog hun os med til en Kristen Videnskabs kirke.

I søndagsskolen begreb jeg hurtigt, at Gud var Ånd, Sind, Liv, Sandhed, Kærlighed, Sjæl og Princip – bibelbaserede synonymer for Gud, som benyttes for at forklare Guds natur i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy. Det var en Gud, jeg kunne forstå. Jeg kom af med det legemlige billede, jeg havde haft af Gud som en mand i en stor stol.

Da vi havde skimtet sandheden, ville mine søskende og jeg gerne fortsætte med at deltage i Kristen Videnskabs søndagsskole. I denne kirke blev gudstjenesten afholdt i en biograf og søndagsskolen i kælderen under en forretningsbygning overfor. Så det var ikke en smuk kirkebygning, der tiltrak os til søndagsskolen, men de smukke sandheder, vi havde lært.

Jeg kæmpede for at lære mere om Gud. Jeg kunne ikke udtale bogstaver, men da jeg stolede på det ene Sind for at hjælpe mig, blev jeg snart i stand til at lære ord udenad og sige dem. Med Gud ved min side bestod jeg adgangseksamen til et privat gymnasium og blev optaget. Dog kæmpede jeg for at mestre den engelske grammatik, der skulle til for at skrive en stil.

Jeg gik på sommerskole, hvor min engelsklærer forlangte, at jeg skrev stil i en time hver dag i klassen. Jeg bad fortsat og stolede på Gud, og til sidst mestrede jeg grammatikken. Jeg lyttede også til Gud for at høre ideerne, jeg skulle skrive om. Jeg følte, at jeg demonstrerede denne lov: ”Ånd, Gud, samler uformede tanker i deres rette kanaler og udfolder disse tanker, ligesom Han åbner et helligt formåls blomsterblade, for at formålet kan komme til syne” (Videnskab og Helse, s. 506).

I mit næstsidste studieår på college bestod jeg en svær engelskprøve, der var krævet for at bestå afgangseksamen. Derefter meldte jeg mig til jurastudiet og blev optaget. 250 elever blev optaget samme år, men kun 125 endte med at fuldføre studiet, og jeg var en af dem. Både gennem college og jurastudiet stolede jeg på Gud, til at hjælpe mig med at løse enhver opgave. Jeg havde tillid til den sandhed, at Gud er Sind og at Han forsyner mig med alt det, jeg har brug for. Jeg lærte at holde ud i modgang og blev ved med at demonstrere sandheden om mit Gud-givne herredømme til at læse og skrive effektivt og klart.

Jeg bestod min første juridiske embedseksamen, hvad kun 28% gjorde. Min videre beskæftigelse var betinget af, at jeg bestod Californiens embedseksamen, hvilket intensiverede presset. Men Gud støttede mig i at gøre alt, hvad der krævedes. Jeg bekymrede mig ikke om det begrænsende stempel, der var sat på mig, men stolede på det ene Sind. Til slut endte jeg med at bestå tre statsembedseksamener ved første forsøg.

Det var ikke mig men Gud, der gjorde mig i stand til at overvinde påstanden om indlæringsvanskeligheder. Ganske enkelt bad jeg om at vide og forstå, at jeg var uadskillelig fra det ene Sind, Gud, og genspejlede Ham. Jeg stolede på Ham og ikke på min ”egen forstand”. Jeg har haft en vellykket karriere som advokat gennem halvtreds år.

Jeg har stolet på Kristen Videnskab, lige siden jeg fandt den, og har bekræftet mit Gud-givne herredømme til at udrette alt, hvad jeg behøver. Efterhånden som jeg voksede åndeligt og lærte mere i Kristen Videnskab, kunne jeg give slip på selskabeligt drikkeri, og da jeg fyldte tredive blev jeg medlem af Moderkirken og en af dens grenkirker. Det var yderligere en velsignelse for mig at tage Klasseundervisning i Kristen Videnskab med en foredragsholder og lærer, som jeg hørte holde foredrag.

“Med Gud er alle ting mulige,” sagde Kristus Jesus (Mattæus-Evangeliet 19:26). For mig betyder det, at alle ting er mulige når du vender dig til Gud i bøn.

 George Bennett
Arcadia, California, US

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.