Skip to main content

Dit helbred – fuldkomment og intakt?

Fra Kristen Videnskabs Herold -28. maj 2013

Oprindeligt offentliggjort den 25. februar 2013 i The Christian Science Monitor 


Dit helbred er fuldkomment og intakt – ligegyldigt hvordan du føler dig, ser ud, eller lyder.

Inden du slutter, at påstanden er helt hen i vejret, så lad mig forklare.

Den almindelige måde at tænke på er, at livet er materielt, at vi udvikler os gennem tiden med vore egne tanker og legemer – og således med vores egen helbredstilstand – som alle er styret af gener og af vores sociale arv. Efter denne måde at tænke på lever vi biologisk og er styret af organiske love, som bestemmer, at sygdom er normalt og et selvindlysende faktum. Så kan det forekomme logisk, at vi forsøger at påvirke kroppen gennem kirurgi eller medikamenter eller gennem mindre drastiske indgreb. 

Men i stedet for at betragte alt, hvad jeg lige har beskrevet som virkelighed, kunne det så tænkes, at der i virkeligheden er tale om en bevidsthedstilstand, en måde at tænke på, som vi muligvis uden at vide af det har accepteret, men som vi bevidst kan ændre?

Mary Baker Eddy, der grundlagde denne avis, bidrog ikke alene til journalisme, men også til sundhed og helbredspleje. Hun var syg gennem mange år, svævede ofte mellem liv og død. Men fra Bibelen, som var hendes stadige trøst, begreb hun, at helbredelserne, Jesus udførte, ikke var mirakuløse, men et naturligt udtryk for hans forståelse af sundhedens sande natur. I slutningen af 1860’erne, da hun var sidst i fyrrene, fandt hun vejen ud af de helbredsteorier, der var fremherskende på den tid. Dette genoprettede hendes sundhed, så hun blev i stand til at tjene samfundet energisk gennem endnu fire årtier. Hun begyndte at undervise i denne helbredelsesmetode, både som lærer og gennem sine bøger. Snart praktiserede mange af hendes elever denne helbredelsesmetode og underviste tillige andre. Hendes metode er ikke helbredelse ved tro, som det populært kaldes. Snarere bygger den på dybe åndelige indsigter i, hvad der udgør identitet, indsigter, som Mary Baker Eddy fandt ved at studere Bibelen.

Som en skarpsindig iagttager af menneskelig tænkning, satte hun fingeren på hvad det er for en slags tanker, der fører til sygdom. Hun forstod, at sygdom er en unaturlig, ubevidst afvigelse fra den fuldkommenhed, der hører Gud og hver eneste af os som Hans billede og lighed til. Hun fandt et sted i tanken, hvor mennesker vedtager et begreb om sig selv, der enten fører til disharmoni og sygdom eller til hellighed og sundhed. Hun opdagede, at alle kan blive bevidst om deres tanker og være lydhøre overfor tanker fra Gud, tanker, der er åndelige, rene, og sunde. For hende er selverkendelse nøglen – ligesom det er vigtigt at vide, hvordan man bruger sine penge for at få en sund økonomi.

Navnlig opdagede Mary Baker Eddy i Bibelen, at der findes en pålidelig kilde til sunde tanker – Gud, det ene guddommelige Sind – som kender hver eneste af os, Guds børn, som åndelige, fuldkomne, frie, og sunde. Denne sandhed giver hver af os et stærkt ståsted, hvor vi kan gøre krav på og tilmed bevise, at vi er sunde.

Prøv efter: I stedet for at gå ud fra, at du stort set består af et sæt kropsdele, der kan blive syge, så føl din enhed med dette helt gode, uendelige Sind som dets åndelige genspejling. Begynd ud fra dette udgangspunkt, at dit helbred er intakt, fordi godhed og velvære hører uløseligt sammen med denne ene uendelige Gud, som du genspejler. Denne måde at tænke på har gjort en enorm forskel i mit liv, har givet mig både en moralsk tilgang til livet og et bedre helbred. Det kan gøre det samme for dig.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.