Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Du har en bedre ven end selvmord

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. november 2012

Christian Science Sentinel, 8.10.2012


Føler du dig i en desperat situation, hvor du virkelig er havnet i en blindgyde – hvor du har brug for en nødudgang? At du står med ryggen mod en mur og synes, at du er løbet helt tør for muligheder? Hjælp! Du har brug for en løsning. Eller endnu bedre: en genstart-tast!

Den “ultimative” genstart-tast, selvmord, kan måske synes meget fristende. Det kan se ud til at være din sidste ven….

Vent! Der er en bedre ven, der venter på dig! Denne ven har et meget enkelt navn. Og Han er lige der hos dig. Han kan umiddelbart forekomme vanskelig at få fat på og svær at komme i kontakt med. Men det passer ikke. Han hedder Liv. Og Han taler allerede til dig lige nu.

Lyder det bare for enkelt? Det er det ikke! Dine problemer kan forekomme temmelig indviklede, ting kan se sorte ud og måske tænker du, at verden ville være bedre uden dig.

Og dog….

Livet har svar, som faktisk er gennemførlige og praktiske i din nuværende situation. Livet er ikke ligeglad med dig. Tværtimod. Livet behøver dig. Livet ville ikke være fuldstændigt uden dig.

Der er en masse godt, der venter dig:

  • Du har megen styrke – lige ved hånden.
  • Du har et vigtigt formål, som du skal opfylde.
  • Du har en identitet, der skal opdages, og den er værdifuld og kan ikke tilintetgøres.

Lad mig anskueliggøre det…

Styrke

Elias var en profet, der var blevet revet med af sin iver efter at forsvare Gud  som den eneste Gud, der var værd at tilbede (se Første Kongebog kapitel 18 og19). Han lod 450 hedenske præster dræbe. Jezabel, Israels dronning, der støttede disse præster, truede med at dræbe ham som gengæld. Hun gav ham 24 timer til at forsvinde. Elias flygtede ud i ørkenen. Han var desperat. Han vidste, han var gået for vidt. Han bad. Han bad Gud tage hans liv, for han følte, han ikke var spor bedre end sine forfædre.

Men han indså, at livet var en bedre ven for ham end døden. Gud, Liv, styrkede og støttede ham. Han gik længere ud i ødemarken og fik en oplevelse på bjerget Horeb, hvor han indså, at Gud ikke taler gennem ødelæggelse og vold. Hans ord er mægtigt, men det er ikke højtråbende. Hans Ord kan flytte bjerge og helbrede enhver situation fuldstændigt – men det er ”en stille sagte susen”.

Det Ord er med hver eneste af os og giver os herredømme over mørke tanker, over frustrationer, frygt og vrede. De tanker og følelser er ikke en del af vores virkelige identitet. Vi har guddommelig autoritet til at tale til disse mørke forslag på samme måde, som Jesus talte til djævelen.

”Vig bort, Satan!” befalede Jesus ham (Mattæus Evangeliet 4:10). Og djævelen adlød! Hvad skete der så? Der kom engle og tjente Jesus. Guds Ord taler med akkurat lige så megen magt gennem dig. Og englene er lige så vel rundt om dig og mig og taler til os om Hans kærlighed.

Formål

Tænker du på, om du egentlig er nødvendig? Det kan du lige tro, du er! Måske kan du ikke lige i øjeblikket komme i tanker om særlig mange mennesker, som du føler, har brug for dig. Men Livet har meget brug for dig. Hvorfor?

Livet, Gud, er uendelig individualitet. Tænk bare på tallenes uendelighed, eller på hvor uendelig mange farvetoner og nuancer der er, eller hvor uendelig mange variationer, der er af lyde fra et orkester. Hvad hvis tallet 281 besluttede sig for at holde op med at eksistere, hvis den myntegrønne farve forsvandt – og celloen gik sin vej? Så ville der ingen uendelighed være mere. Vi ville have uendelighed minus tre. Ingen uendelighed.

Hvorfor er det vigtigt? Hver eneste af os har en helt bestemt plads at udfylde i Livets uendelighed. Livet har brug for dig. Livet har brug for hver og en af os til at opfylde et helt særligt formål. Da Livet har brug for dig, er Livet ansvarligt for at give dig alt det, du skal bruge for at kunne opfylde dette formål. Al intelligens, styrke såvel som muligheder kommer direkte fra uendelig Gud. Og glæde og tilfredshed er en del af pakken!

Der er et guddommeligt behov for din Gud-givne nytte. Da din nytte er givet dig fra ét intelligent, kærligt Liv, så er det umuligt, at der kan være nogen form for konkurrence mellem de enkelte muligheder for at lovprise Livet. De støtter og forstærker hinanden.

Mary Baker Eddy understreger, at hver eneste af os har et ganske særligt formål. Hun udtrykker det sådan: ”Intet menneske kan tage Jomfru Marias individuelle plads. Intet menneske kan nå på højde med eller opfylde Jesus fra Nazarets individuelle mission. Intet menneske kan overtage forfatteren af Videnskab og Helse, Kristen Videnskabs opdager og grundlæggers plads. Ethvert menneske må for tid og evighed udfylde sin egen særlige plads.” (Tilbageblik og indblik, s. 70)

Identitet

Hvad er det, der gør dig så helt speciel, så du er uundværlig for Livet? Det er den måde, du udtrykker kærlighed på. Mary Baker Eddy har skrevet et dejligt digt, hvor der i et af versene står:

 

Du, i hvis magt vort håb er lagt,
fri os fra verdens kiv,
vi lever ved Din kærlighed,
for den, kun den er liv;
(Salme nr. 30 i Kristen Videnskabs salmebog)

Ja, du næres af Livets kærlighed. Det er den, der holder dig i live. Den er din ubesværede væren, din naturlige identitet, så du kan udtrykke Livets kærlighed.

Vi får vores følelse af identitet fra det, vi føler os identiske med. Tror vi, at vi er mere eller mindre identiske med en dødelig, der skubbes hid og did af omstændighederne? Er det vores identitet?

Eller kan vi se forbilleder på skønhed og intelligens, som vi føler, vi kan identificere os med? Kan vi endog se højere og lytte til Livets ”stille sagte susen” og se, hvordan den bestemmer vores identitet ud fra dens eget perspektiv?

Hvad sagde Salmisten om Livet? ”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du skabte, hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, et menneskebarn, at du tager dig af ham? Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med ære og herlighed kroned du ham;” (Salmernes Bog 8:4-6).

Dét er, hvad du og jeg er identiske med! Sikke et befriende og styrkende perspektiv på vores identitet! Mary Baker Eddy udtrykte det således: ”Hver og en af Kristi små genspejler den Eneste uendelige, og derfor er seerens udtalelse sand, at ’én med Gud er flertal” (Pulpit and Press, s. 4).

Dette er din guddommelige identitet: at blive kronet med ære, så du kan genspejle den uendelige Ene. Sikke et ubrydeligt formål og en ubrydelig identitet!

Denne identitet får du af Livet – din bedste ven. Livet er ikke ligeglad med dig. Livet kender dig (ja, lige netop dig!) og drager omsorg for dig, fordi Liv er Kærlighed. Hav mod til at lytte til den stille, men mægtige Livets stemme. En verden med svar og med alt godt venter dig.


Michael Pabst er Kristen Videnskabs praktiserende og lærer. Han er også medlem af Kristen Videnskabs Bestyrelse.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.