Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Fredelige og inspirerende Olympiske Lege

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. juli 2012

The Christian Science Monitor, July 23, 2012


Mange har glædet sig til OL 2012 med dets mange sportsdiscipliner – lige fra synkronsvømning til vægtløftning, gymnastik osv. – hvor mænd og kvinder forsøger at yde deres allerbedste. Men mange er også skeptiske, fordi de frygter, at der vil forekomme snyd eller uhæderlighed i en eller anden form, trusler om terror samt skyhøje udgifter.

Jeg glæder mig over at kunne hjælpe ved bøn, som jeg har lært i Kristen Videnskab til støtte for fred og harmoni ved dette års Olympiske Lege i den historiske by London.

Mary Baker Eddy, forfatteren til Kristen Videnskabs lærebog, mente at alle mennesker har ret til at udnytte deres muligheder, noget som alle olympiske deltagere jo forsøger. Som hun siger i lærebogen ”Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften”: Gud giver i mennesket udtryk for den uendelige idé, der bestandig udvikler sig, udvider sig og stiger højere og højere fra et grundlag uden grænser.” (side 258). Dette syn på formålet med olympisk kappestrid – at alle stræber efter at udtrykke deres allerbedste – vil beskytte mod den negative, forstyrrende indflydelse fra en forkert opfattelse af konkurrence.

Endvidere kan man frygte trusler mod sikkerheden, politisk manipulation og logistikproblemer. Den slags bekymringer kan modarbejdes effektivt med bøn. Den omhu, planlægning og store udgifter, som de britiske værter har lagt i Sommer OL i en tid med økonomisk tilbagegang, viser, at det olympiske ideal fremmer kærlighed til andre og rækker ud til hele verden, I Videnskab og Helse fastslår Mary Baker Eddy: ”…det rette motiv får sin løn” (s. 453), så derfor kan vi forvente, at de idealer, der motiverer de Olympiske Lege, vil blive belønnet med fredelig succes.

Midt i de største sikkerhedsforanstaltninger i Storbritannien nogensinde vil bøn, der bekræfter Guds sikre, almægtige styre, bidrage til at bevise den åndelige kendsgerning, at Gud-inspireret tryghed og sikkerhed kan komme til udtryk over alt under De Olympiske Lege. Gud, Sind er den intelligens, der giver indsigt og intuition, så de mange, mange detaljer, der er nødvendige for at koordinere en så storstilet begivenhed, kan udfolde sig på en måde, der velsigner alle, som deltager – det være sig sportsfolk, irriterede London-pendlere – ja selv tv-seerne.

Og hvad med det britiske vejr? Bibelen forsikrer os om, at Gud ”samlede vinden i sine næver” (Ords. 30:4). Almægtig Ånd sørger for de nødvendige betingelser for at konkurrencerne kan afvikles i god ro og orden. Ingen kyniske udtalelser om, hvordan vejret plejer at arte sig, om klimaændringer eller ”uheld” kan overskygge afviklingen eller forhindre sportslig fuldkommenhed.

De Paralympiske Lege 2012 i London (fra 29. august til 9. september) som en tilknyttet begivenhed – er udtryk for en stigende åbenhed. De viser en forståelse af, at Gud elsker og ærer alle sine børn og giver dem styrke og evne til at overvinde hindringer og udfordringer.

Må disse olympiske Lege blive anledning til, at sportsfolks allerbedste kvaliteter får lov til at udfolde sig aktivt i skønhed, styrke og glæde.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.