Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Gennembrud på energifronten

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. april 2012

Christian Science Sentinel, 27.12. 2010 


Fra min gymnasietid husker jeg en samtale, jeg havde med min far om familiens økonomi. Han havde sin lønseddel foran sig, og jeg husker endnu i dag essensen af, hvad han sagde: ”Denne seddel er ikke kilden til vores families indtægt. Vores forsyning kommer fra ideerne bag de projekter, jeg arbejder på. Dollars kan bruges op, men ideer kan aldrig bruges op. De kommer direkte fra Gud og vil altid være der for at dække vores behov.”

Min fars råd har været mig til stor hjælp, når jeg tænker på verdens tilsyneladende umættelige behov for nye kilder til og former for energi i dag. Selvsamme princip gør sig også gældende her. Det, som han sagde, minder mig også om noget fra Videnskab og Helse, jeg mange gange har tænkt over: ”Metafysik opløser ting i tanker og ombytter sansernes genstande med Sjælens ideer” (s. 269). Jeg er overbevist om, at vores energiforsyning vil sikres i samme grad, som vi gør lige netop dét: opgiver et begrænset syn på vores tilsyneladende tilgængelige ressourcer (ting) til fordel for en større forståelse af den ubegrænsede intelligens og opfindsomhed (tanker), vi alle ejer som genspejlinger af Gud, guddommeligt Sind. 

Tænk på nogle af de fremskridt, der allerede er gjort: Godstog kan transportere op til 1000 kilo gods 800 kilometer med blot 5 liter brændstof, en forbedring på 90% over de sidste 30 år. Og nogle biler kører i gennemsnit mere end 80 kilometer på 5 liter benzin.

Men det er det rene ingenting i forhold til det, som Jesus opnåede, da han for flere tusind år siden mættede store skarer med blot et par brød og et par fisk (se Mattæus-Evangeliet 14:15-21 og 15:32-38). Han forstod og var i stand til at bevise til gavn for andre, at Guds omsorg for Sin skabelse er fuldstændig åndelig – hvad enten der er tale om mad, energi eller anden væsentlig ressource. Dette er lige så sandt i dag, som det var på Jesu tid.

Så hvorfra kommer denne forståelse – for slet ikke at nævne alle disse energibesparende, energi-skabende opfindelser? Kristen Videnskab lærer, at de kommer fra Gud selv, guddommelig Ånd, og at mennesket som Guds genspejling har evnen til at udtrykke alle gode og rette ideer. Jeg kan huske en aften, da et strømsvigt lagde vores kirke i mørke, lige inden et vidnesbyrdmøde skulle begynde. Takket være hurtig og kreativ tænkning (der gik ud på at forbinde en campingvognsgenerator til en række lysarmaturer), fik vi lys i hele kirken et øjeblik efter. Ingen tvivl om at medlemmernes bønner og forståelse af, at ønsket om at udtrykke tak til Gud ikke kunne fordunkles, var en væsentlig del af løsningen. Det viste mig, at når energiforsyningen syntes at være knap, kunne en ombytning af ting (materielle vurderinger) med tanker (åndelig inspiration) give øjeblikkeligt og praktisk bevis på Guds vedvarende omsorg.

Selvom dette eksempel kan tage sig noget trivielt ud sammenlignet med verdens enorme behov for energi, kan fornyende ideer sørge for løsninger på alle niveauer. Det er vigtigt at huske, at ligesom i matematik, gælder den samme regel også i metafysik, i det små som i det store. Det er også en hjælp at anerkende, at guddommelig forsyning – når og hvor som helst og på hvilken måde, den end viser sig – ikke er noget, der gives til nogle og ikke til andre. Den er af natur uendelig, evig, universel, for ikke at sige fuldstændig sikker og pålidelig.

Bibelen lover, at alle vores behov til sidst vil blive dækket, ikke ved atomkraft, sol, vind eller ved nogen andre materielle midler, men ved en dybere forståelse af Gud. Idet han beskriver sin oplevelse af ”det nye Jerusalem” i Åbenbaringen, fortæller Johannes os, at byen ”behøver ikke sol eller måne til at skinne for den; thi Guds herlighed har oplyst den” (Åb. 21:23). Jeg forstår det derhen, at selv ved blot at skimte Guds uendelige magt og nærvær, kan hvert eneste af menneskehedens behov blive dækket.

Ansvarlige valg og benyttelse af energi-ressourcer vil finde naturligt sted, alt efter som vi stræber efter fuldt ud at udtrykke vores gudgivne sans for visdom, økonomi og kærlighed til menneskeheden. Men endnu vigtigere og i sidste instans mere velgørende er det at vænne sig til at ombytte et begrænset, materielt syn på ting med de uendelige tanker eller ideer bag situationen. Hos dem, der lider under energiknapheden, tillige med dem, der ikke gør det, vil vedholdende åndelig modstand over for enhver antydning af materiel begrænsning være af afgørende betydning for at kunne opnå fuldkommen tryghed – det vil sige den universelle anerkendelse af Gud som vores mest pålidelige ressource. 


Eric Nelson er Kristen Videnskabs praktiserende. Han bor i Los Altos, Californien, USA.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.