Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Fra redaktionen

Verdenstanken og skiftende tendenser

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. juli 2012

Christian Science Sentinel, March 5, 2012


Folk i dag - fra kvantefysikere til lærere i underskolen – er bevidste om den kendsgerning, at det, vi tænker, både påvirker os og bestemmer endog, hvad der sker omkring os. Denne tætte sammenhæng mellem en persons tanker og hans eller hendes oplevelse som resultat af disse tanker er naturligvis ikke nogen ny opdagelse – for folk har talt om det i årevis. For det meste er emnet dog blevet behandlet fra den enkeltes synspunkt. Den enkeltes tanke er lig med den enkeltes oplevelse. Det kan naturligvis også være nyttigt at se på de måder, en hel kulturs generelle tendenser i tanken påvirker verden.

Jesus opmuntrede folk til at udvikle klarsyn over for disse generelle, skiftende tendenser i verdenstanken. Han sagde: ”Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: våg!” (Mark. 13:37) – et tankens pejlemærke fra Bibelen – trykt på omslaget af hver Sentinel. Klog iagttagelse af nye tankeretninger i den mentale horisont giver os grundlag for at skelne gode fra dårlige og omfatte dem bevidst i bøn.

Vi kan faktisk lige så direkte tage fat på en verdensomspændende tanke-tendens, som vi tager fat på vores egen individuelle tanke.

Når vi ’våger’, kan vi måske afsløre tendenser, der peger på flere muligheder for at udtrykke højere etik og moral eller større venlighed. Et godt eksempel er den måde, så mange mennesker over hele jorden administrerede overskud og donerede penge og hjælp efter jordskælvet på Haiti. En anden opmuntrende tendens er en voksende tiltrækning til det åndelige. Bevis på dette ses i menneskers hungren efter at finde godhed, sundhed, dygtighed og uselviskhed, som alt sammen er kendetegn på himmeriget inden i os. Ville det være for meget at sige, at denne positive tendens i verdens mentale horisont er et resultat af Kristi budskab om Guds magt og allestedsnærvær? Denne Kristus- eller Guds-aktivitet kommer til verdenstanken for at helbrede sygdom, synd og andre udfordringer.

For et par år siden viste der sig en førende tendens på vores planets mentale horisont, og den kaldte sig fugleinfluenza. Gradvist gled den ud af tanken, og stille og roligt hørte den op med at være et globalt anliggende – hvilket for en stor del skyldtes mange menneskers bevidste bøn. I dag har epidemien et andet ansigt, nemlig økonomisk krise. Statistikker og følelser giver næring til frygten for den – akkurat som de gjorde det under fugle-epidemien. Er det muligt at bede på samme måde omkring økonomien, som folk bad omkring fugleinfluenzaen? Ja, vi kan faktisk tage fat på verdensomspændende tankegang ligeså direkte, som vi tager fat på vores egen tankegang.

Kristen Videnskab lærer, at dette bestemt kan gøres – og at det kan gøres, så det er virkningsfuldt. Det er dog vigtigt at bemærke, at det, der frembringer en ændring til det bedre i verden, ikke kommer som resultat af menneskelig vilje. En masse mennesker – ja, selv en kæmpeflok på en million mennesker, der simpelthen håber, at ’alt er godt’, hvad angår økonomien, har ikke nogen effekt. Men når bare ét menneske overgiver sig til Guds intelligens, der åbenbarer guddommeligt allestedsnærvær af uendelig godhed – ja så sker der virkelig noget. Nu er Guds magt aktiv i bevidstheden. I har sikkert hørt denne talemåde: ”Én med Gud er flertal”. Fordi Gud i virkeligheden er det eneste Sind, den eneste magt og vilje, så har én med Gud majoritet!

Når det indrømmes, at denne kristelige, guddommelige indflydelse styrer den enkeltes tanker og følelser, så spænder den over hele jorden. Guds magt står over menneskelige meninger og frygt. Den indhyller verden i sin klare, uforanderlige sandhed om, hvordan Gud elsker os, hvordan Han leder os og tager sig af os, og hvordan Han bevarer os åndelige og fuldkomne.

Mens vi beder for vores verden, er det værd at overgive os til den sandhed, at der kun er én Gud, én magt og styrke overalt – og alene Guds handling styrer os. Gud frembringer ikke perioder af ondskab og mangel. Selv tanken om fremrykkende økonomisk nedgang standses af vores viden om Guds almagt.

Det er nu, vi skal vogte vores tanker og holde dem klare og vide, at Guds almagt og autoritet er intakt. Som der står i Bibelen: ”Hvert knæ skal bøjes for mig, hver tunge sværge mig til.” (Esajas’ Bog 45:23). Guds althed og uendelige godhed er vores virkelige økonomi.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.