Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

En enkel sandhed bringer helbredelse

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. april 2010

Christian Science Sentinel, 11.1.2010


I ca. to år havde jeg en vorte under min fod. Jeg vidste, at den kunne helbredes, fordi jeg har oplevet helbredelser lige siden, jeg begyndte at praktisere Kristen Videnskab. Derfor søgte jeg ikke noget lægemiddel. Men fordi vorten ikke var på et synligt sted, tænkte jeg ikke videre over den eller bad specifikt for helbredelse.

En nat mens jeg lå i sengen, følte jeg mig overvældet af mange ting, jeg skulle tage mig af, og mente ikke, at jeg vidste, hvordan jeg skulle behandle dem i bøn. Disse problemer syntes så store og vigtige.

Den tanke meldte sig: ”Hvordan forventer du at helbrede dem, hvis du ikke en gang kan helbrede en lille plet på din fod?” Svaret, jeg hørte, kom øjeblikkeligt: ”Nej, jeg kan ikke klare det, men Gud kan.” Denne tanke føltes helt fornuftig, og dermed faldt jeg i søvn.

Der kunne ikke være gået mere end et par dage, før jeg lagde mærke til, at vorten, der havde været på min fod i to år, var fuldstændig væk. Jeg var overmåde lykkelig, så taknemmelig og en smule overrasket over at opdage, at helbredelse kan være så enkel som at anerkende Gud som den eneste magt, den sande helbreder. I dette tilfælde, i stedet for at føle, at jeg skulle gøre noget og bære personligt ansvar, måtte jeg være ydmyg nok til at anerkende Guds magt. Disse ord fra en salme i Kristen Videnskabs Salmebog udtrykker dette: ”Al magt er givet til vor Gud, Han al vor tillid nyder” (nr. 10).

Jeg havde lært, at vores eneste opgave er at genspejle og udtrykke det herredømme, som Gud giver. Denne erkendelse hjalp mig også at arbejde i bøn med de andre problemer, der forekom mig så store og vigtige.

Helbredelsen skete for et år siden og er forblevet permanent sammen med den taknemlighed, jeg føler for at vide det, som Kristus Jesus vidste: ”Jeg kan slet intet gøre af mig selv” (Johannes-Evangeliet 5:30). Gud er god og den eneste magt. Om vi henvender os til Gud i bøn – det være sig med et stort eller lille problem - og virkelig accepterer kendsgerningen om Guds almagt, helbreder det uundgåeligt.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.