Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Fra redaktionen

Tilbagevis forfaldets forbandelse

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. januar 2010

Christian Science Sentinel, 17.11.2008


Forfald og degeneration ser man en del til i nyhederne nu om dage. Hvem har ikke følt sig ramt af de mange overskrifter om degenererende kreditbevægelighed på globale finansmarkeder?  Af politiske kampagner, der forfalder til personlige angreb? Og så er der den endeløse regn af historier om det menneskelige legeme, der skulle være så og så sårbart, tilbøjeligt til sammenbrud og svækkelse.

Medicinske nyhedskilder definerer en degenererende sygdom som en tilstand, der fører til voksende tab af kropslige funktioner og er karakteriseret ved forfaldende celler, organer, eller systemer. Fra artritis ned gennem alfabetet i kataloget af nedbrydende tilstande, siges det, at antallet af mennesker, der lider under sådanne tilstande er stigende.

Men hør en gang! Har disse tankebilleder af kroppe og af sociale systemer i forfald ikke noget grundlæggende til fælles? Er hele forestillingen om uundgåeligt forfald ikke baseret på en materiel model af liv og samfund?

I forhold til den generelle opfattelse af livets grundlag -  hvad vi er gjort af og hvordan systemer fungerer – kan det vel tænkes, at vi for tiden befinder os på et stade, der svarer til den før-kopernikanske verden.

Kopernikus revolutionerede astronomiens videnskab ved radikalt at nyorientere menneskehedens syn på forholdet jord/sol. I dens guddommelige betydning og anvendelse er Videnskaben i færd med at bevirke en endnu mere radikal og omfattende ændring  i den offentlige forståelse af forholdet Gud/Skabelse. Menneskelig bevidsthed er kun lige begyndt at tumle med forslaget om, at vi ikke er gjort af materie, hverken på mikro eller makro niveau. At det grundlæggende stof af os og af universet er idé, og at vores kilde ikke er det menneskelige sind men, i stedet for, det guddommelige Sind.

Åndelig idé-hed har dybtgående konsekvenser. Ideer forfalder ikke, slides ikke op, eller dør. Et 1-tal er, trods alt, et 1-tal og vil altid være det. Selv efter årtusinders skånselsløs benyttelse er tallet 1 ikke degenereret til noget mindre, dets værdi er ikke dalet, det har ikke mistet noget af sin betydning, substans, formål, eller særegenhed. Selv når det indgår i en regnefejl – som i 1 + 1 = 3 – ændrer 1-tallets sandhed og integritet sig ikke. Talmæssige ideer er distinkte, uforanderlige, og, kunne vi udfra et åndeligt perspektiv tilføje, evige.

Lige så er du og enhver kvinde, mand, og barn. For den kærlige Gud, som skabte os, er hver af os en enestående idé, der er sammensat af åndelige egenskaber. Det er ikke noget nyt begreb. Det er lige så gammelt som den første skabelsesberetning i Bibelen, der omtaler det mandlige og kvindelige, som Gud gjorde, som ”billede” og ”lighed” (se 1. Mose. 1). Det er sandt, at billedet af en menneskelignende gud ville være en materiel og tidsbegrænset personlighed – blot en mindre udgave af en mindre guddom.

Lav om på dit begreb om Gud, fra en skægget gammel-mands guddom til den uendelige, alskabende Ånd eller guddommelige Sind – som Mary Baker Eddys livslange søgen førte hende frem til, for over hundrede år siden – og du bliver nødt til også at ændre dit begreb om Guds skabelse.

Som Mrs. Eddy skrev, med slående logik, i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, ”Åndens lignelse kan ikke være så ulig Ånd.” Som det ubegrænsede Sinds billede må vi være intelligente ideer, ligeledes ubegrænsede og åndelige. I sit svar på spørgsmålet ”Hvad er mennesket?” konkluderer hun, ”Det er Guds sammensatte idé og omfatter alle rette ideer…” (s. 475).     

Kristen Videnskab vender sig til Kristus Jesus for en radikalt anderledes, åbenbarende livs-model. Videnskab og Helse kalder Jesus ”det mest videnskabelige menneske, der nogensinde har vandret på jorden” (s. 313), selv om alle opdagelserne indenfor organisk kemi og biofysik først meldte sig århundreder efter hans tid. Den videnskabelige sandhed, han kendte og levede – Kristus-Videnskaben – var ikke et udslag af menneskelig opfindelse eller viden. Jesus praktiserede lovene for Ånd og åndelig eksistens.

Lukas-Evangeliet beskriver hvordan Jesus bevægede sig ”i Åndens kraft” (4:14), eller under Åndens overordnede lov. Hans forståelse af guddommelig lov gjorde ham i stand til at helbrede degenererede tilstande – her i blandt blindhed, blødning, lammelse, og sindssygdom – og reddede folk fra moralsk degeneration. Han vendte om på den ældgamle forbandelse, forfald, i enhver form eller skikkelse.

Det som verden kalder ”Jesu mirakler” var situationer i hvilke Kristus-sandheden blev afsløret for disse mennesker og deres tilskuere, og viste noget af den herlige sandhed om liv i Gud. Viste at liv faktisk er åndeligt og af natur helt, sundt, pulserende og konstant.

Gå tilbage til tidligere numre af dette tidsskrift, (Christian Science Sentinel) og du vil finde verificerede beretninger om alvorlige degenerations tilstande helbredt ved bøn – herunder artritis, Alzheimers, hjertesygdom og nedsat syn.

Prøv at læse Videnskab og Helse sammen med Bibelen. Se på liv og livets systemer gennem denne åndelige linse. Måske er hele verden ikke rede til at acceptere, at vi er ”Guds sammensatte idé.” Men lad den helbredende magt i denne kendsgerning tale, og den vil blive hørt og følt.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.