Skip to main content

Barn helbredt for astmaanfald

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. december 2011

The Christian Science Journal, 7.2011


For tredive år siden, da min søn var ganske lille, fik han diagnosen astma. I løbet af årene derefter havde han mange hospitalsophold, og han fik dagligt medicin.

Da han kom i børnehave, blev jeg gode venner med en Kristen-Videnskabs-familie, og kort derefter begyndte jeg at studere Kristen Videnskab og gå i den lokale Kristen Videnskabs grenkirke, og min søn kom i søndagsskole. Til at begynde med følte jeg, det ikke ville være klogt eller risikofrit at holde op med at give ham astma medicinen; men efter omkring et år, hvor vi mange gange oplevede, hvordan Gud helbreder gennem bøn, bestemte jeg mig for at bede for min søn.

Et par måneder senere fik han et slemt anfald om natten. Jeg bad for ham så godt jeg dengang forstod. Det var nyt for mig at bruge Fadervor med dets åndelige fortolkning fra Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, og jeg husker, at jeg læste det højt. Jeg gav slip på min følelse af frygt og følte Guds stedse nærværende kærlighed. Indenfor få minutter holdt anfaldet op, og min søn led aldrig igen af astma.

Sidste år skulle min søn, der nu var midt i trediverne, til lægeundersøgelse i forbindelse med sit arbejde, og skulle da udfylde en erklæring om eventuelle tidligere helbredsproblemer. Efter at have undersøgt ham sagde lægen: ”Du skriver, at du havde astma som barn, men det er ikke muligt, for der er ikke noget tegn på astma på dine lunger.” Min søn svarede, ”Jeg havde det altså som barn, men da begyndte min mor at studere Kristen Videnskab, og hun bad for mig, og så fik jeg aldrig mere et astmaanfald.”

Det, som gør det største indtryk på mig, når jeg ser tilbage, er, at jeg var meget ny i mit studium af Kristen Videnskab, da min søn fik denne helbredelse. Dengang følte jeg virkelig ikke, at jeg vidste ret meget om Gud. Men nu forstår jeg, at Gud altid kendte mig og min søn som Sine elskede, for altid sikre børn. Hvad Gud véd, viser Gud. Jeg er virkelig taknemlig for alt det, som Kristen Videnskab fortsætter med at åbenbare for mig om Guds altid nærværende kærlighed.

Heroldens mission

I 1903 etablerede Mary Baker Eddy Kristen Videnskabs Herolden. Dens formål: ”At forkynde den universelle aktivitet og Sandhedens tilgængelighed.” Definitionen af ”herold” som beskrevet i en ordbog: ”Budbringer – et sendebud – udsendt for at viderebringe en meddelelse om, hvad der er i sigte,” giver en særlig betydning af navnet Herold og peger desuden på vores forpligtelse, vores individuelle forpligtelse til at se til, at vores Herolder opfylder den tillid, vi har til dem, – en tillid der er uadskillelig fra Kristus og først forkyndt af Jesus. ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Markus 15:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7. juli 1956

Lær mere om Herolden og dens mission.