Skip to main content

Hvem siger, man skal være syg?

Fra Kristen Videnskabs Herold - 1. juni 2011

Christian Science Sentinel, 7.3.2011


Før jeg først i tresserne begyndte at studere Kristen Videnskab var jeg patient på 'UCLA Medical Center'. Efter at have fået taget røntgenbilleder og efter undersøgelse sagde lægerne til mig, at fordi jeg havde haft tuberkulose, kunne en forkølelse blive skæbnesvanger for mig. Jeg var absolut uvidende om, at jeg på noget tidspunkt skulle have haft en sådan lidelse - lige med undtagelse af, at jeg huskede, jeg havde haft en meget slem hoste i 12-års alderen.

Senere lærte jeg gennem mit studium af Kristen Videnskab, at selv når man har været ude for vedvarende sygdom eller problemer, så må det forsvinde, fordi det er uretfærdigt - det har ingen åndelig basis. Gud er retfærdig, en kærlig Far og Mor for Sin skabning. Det ligger simpelthen ikke i guddommelig Kærligheds natur, at vi skal lide - det er ikke Guds hensigt med os. Der er intet, som Guds kærlighed ikke kan fjerne.

Forleden morgen, da jeg var færdig med at studere Kristen Videnskabs ugetekst, kom jeg til at tænke på lægernes advarsel. Jeg havde kæmpet med symptomer på bronkitis og troede, at min tilstand virkelig skyldtes den tidligere sygdom. Jeg ringede til en Kristen Videnskabs praktiserende og bad om støtte i bøn, idet jeg fortalte hende om lægernes advarsel, og om hvordan jeg havde haft det tidligere. Hun lyttede og gav mig med det samme nogle stærke åndelige sandheder at arbejde med. En af dem lød: "Lad være med at identificere dig med tro på lidelse!" En anden var den her: "Hvad der aldrig har været, kan ikke komme tilbage."

Efter at den praktiserende havde talt med mig om disse erklæringer, så levede jeg simpelthen med dem. Jeg følte bogstaveligt talt herligheden og friheden i disse vidunderlige sandheder i flere dage efter. Yderligere studium mindede mig om, at Gud skabte mig som Hans åndelig idé…af hans egen fuldkommenhed. Første Mosebog hjalp mig med at bekræfte sandheden om min herkomst - sandheden om fuldkommen Gud og fuldkomment menneske. Den praktiserende mindede mig også om Salmernes Bog 138:8: "Herren vil føre det igennem for mig".

En af de sandheder, jeg er kommet til at forstå ved at studere Kristen Videnskab og ved at lære at helbrede gennem bøn, er, at en ændring i materien ikke er det, man prøver at helbrede - det er troen på en sygdom, man skal se i øjnene, den universelle og individuelle tro på en intelligens, et nærvær og en magt, som ikke kommer fra Gud. Og denne behandlingsform foregår i ens egen tanke. Dette studieforløb er derfor dybt åndeligt (og

fører til åbenbaring) og er i høj grad praktisk (og gør det muligt at bevise). Og fordi den er baseret på Sandhed og må bevises, er dette kristne studium en Videnskab, der hjælper os til at forstå, at lidelse er uretmæssig og ikke er Guds vilje.

Når uretmæssige forkerte opfattelser, betegnelser og påstande om menneskets historie viser sig i tanken, og der sker en forandring i bevidstheden, så retter legemet sig derefter. Det er kun det dødelige sinds mesmerisme, en mentalitet helt modsat Guds overherredømme, som synes at styre legemet. Gennem mit studium af Bibelen og Videnskab og Helse har jeg lært at se forskel på, hvad der er formodning, og hvad der er ens sande kilde til intelligens og velvære - nemlig Gud, guddommeligt Sind. Mary Baker Eddy gjorde følgende observationer i Videnskab og Helse: "Da jeg tilsyneladende var nær grænsen for dødelig tilværelse…..lærte jeg følgende sandheder i guddommelig Videnskab: at al virkelig væren er i Gud, det guddommelig Sind, og at Liv, Sandhed og Kærlighed er almægtige og stedse nærværende, at det modsatte af Sandhed - kaldet vildfarelse, synd, sygdom, skrøbelighed, død - er det falske vidnesbyrd fra den fejlagtige materielle opfattelse, fra sind i materie, …." (s. 108). Fordi jeg har foretaget et bevidst valg om at udradere dødeligt sinds vidnesbyrd, så har mit helbred reageret på åbenbaring og åndelig forståelse.

Helbredelsen af en kvinde, som havde haft blødninger i mange år, som det er berettet i Det nye Testamente, er et af mine yndlingseksempler på helbredelse (se Markus 5:25-29). Denne kære kvinde befandt sig helt sikkert i en uretfærdig situation. Hun havde konsulteret adskillige læger, "og alt, hvad hun ejede, havde hun sat til, uden at hun var blevet hjulpet, det var snarere blevet værre med hende." Og dog følte hun, at kunne hun blot røre ved Jesu klædning, ville hun blive helbredt. Der var tykt af mennesker omkring Jesus, da hun strakte sin arm frem, og hun kunne kun nå sømmen på klædningen. Men hun blev øjeblikkeligt helbredt for sin lidelse. Det helbredende nærvær var så stærkt, at Jesus følte hendes berøring, og han vendte sig mod hende og sagde: "Datter! Din tro har frelst dig."

Ofte har jeg tænkt på denne helbredelse. Den morgen, jeg talte med den praktiserende, var ingen undtagelse. Jeg følte Kristi helbredende nærvær. Jeg forstod og bekræftede igen, at der ikke kunne være nogen sygdomslov i Guds fuldendte skabelse, og at symptomerne på bronkitis - hvad enten de var baseret på tidligere eller nuværende omstændigheder - så var de et uretfærdigt angreb på min sundhed. Jeg troede ikke længere på dette angreb, og for første gang forstod jeg, at den tidligere medicinske historie var en løgn. Jeg var ikke kun helbredt men også befriet for min tro på lidelse.

Det er Sandhed forstået, som ændrer opfattelsen og ophæver en uretfærdig dom, som indeholder en medicinsk diagnose. Lad os sammen hylde denne åndelige kendsgerning: Hvad der aldrig har været, kan ikke komme tilbage!


BettyJo Cost bor i Corona del Mar, Californien

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.